Dne 28. 3. 2020 se ruší konání zkoušky pro účely udělování státního občanství. Sledujte aktuality a webové stránky ÚJOP UK

Общая
информация

Экзамен
по чешским реалиям

Экзамен
по чешскому языку

Об экзамене для предоставления гражданства Чешской Республики

Вы готовитесь к экзамену по чешским реалиям или экзамену по чешскому языку для предоставления гражданства Чешской Республики? Сайт Гражданство является подробным путеводителем для получения информации об экзаменах и подготовки к ним.

Подробнее