Databanka testových úloh z českých reálií

Tato Databanka testových úloh obsahuje všechny testové úlohy určené pro zkoušku z českých reálií. V Databance testových úloh jsou úlohy rozčleněny do 3 oblastí a celkem do 30 témat:

Každé z 30 témat je v testu z českých reálií zastoupeno 1 testovou úlohou. Více informací o tématech obsahují specifikace.

Každá testová úloha se skládá ze zadání a 4 alternativ odpovědí:

 • zadání má nejčastěji formu otázky a jeho součástí může být tvrzení, text, tabulka, obrázek
 • použití záporu v zadání testové úlohy je vždy vyznačeno podtržením
 • každá testová úloha má 4 alternativy odpovědí
  • 1 odpověď je vždy správným řešením
  • 3 zbylé odpovědi jsou vždy nesprávným řešením
  • odpověď může mít podobu textu nebo obrázku.

Poznámky

 • Testové úlohy předpokládají dosažení jazykové úrovně B1 podle Společného referenčního rámce pro jazyky.
 • Vedle oficiálního dvojslovného názvu Česká republika je používán také jednoslovný geografický název Česko.
 • Pokud je použito v testových úlohách pojmu občan, rozumí se tím označení občana České republiky i občanky České republiky.
 • Pojem občan je používán v testových úlohách ve významu občana České republiky nebo obyvatele České republiky.
 • Obsah testových úloh je v souladu s novým občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).
 • Jména a příjmení (např. pan Novák, paní Svobodová, slečna Novotná) použitá v modelových situacích jsou pouze příkladem, neodkazují k reálným osobám.
 • S ohledem na měnící se skutečnosti bude Databanka testových úloh průběžně aktualizována a doplňována.
 • Výhradním vlastníkem autorských práv je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Všechny testové úlohy pro zkoušku z českých reálií jsou ke stažení ve formátu PDF zde.

Instrukce pro práci s Databankou testových úloh

 1. Klikněte na název oblasti (např. Občanský základ).
  • objeví se všechna témata v této oblasti
  • pokud chcete ukázat všechny úlohy v databance, klikněte na tlačítko ROZBALIT VŠE
 2. Klikněte na název tématu (např. Zvyky a tradice).
  • objeví se všechny testové úlohy k tomuto tématu
 3. Zkuste vyřešit testovou úlohu.
  • klikněte na 1 alternativu
 4. Zkontrolujte, zda jste odpověď určili správně.
  • zelená fajfka vedle úlohy znamená správné řešení
  • červený křížek vedle úlohy znamená nesprávné řešení
  • správná odpověď se také zobrazí po kliknutí na text Správná odpověď?
 5. Pokračujte v řešení dalších úloh.
 6. Seznamte se se všemi testovými úlohami.
 7. Procvičujte správná řešení.
 8. Využijte funkce tzv. našeptávače.
  • pokud najedete myší na modře vyznačené slovo v online databance, zobrazí se význam slova 

DATABANKA TESTOVÝCH ÚLOH Z ČESKÝCH REÁLIÍ

Rozbalit vše

Občanský základ

Zvyky a tradice

 1.    
  Kterým dnem začíná v českém kalendáři rok?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Jak se jmenuje sváteční období před Vánoci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 3.    
  Kraslice je vejce, které se barví a zdobí. Kdy ženy a dívky dávají mužům kraslice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 4.    
  Který státní svátek se slaví v České republice na podzim?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 5.    
  Velký pátek je svátek, který připomíná smrt Ježíše Krista. Ke kterému svátečnímu období patří Velký pátek?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 6.    
  Památce zesnulých se v Česku lidově říká Dušičky. Je to den, kdy se podle české tradice zdobí hroby květinami, rozsvěcují se svíčky a vzpomíná se na zemřelé. Ve kterém období se slaví tento svátek?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 7.    
  Které jídlo se jí obyčejně v Česku k večeři na Štědrý den?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Který den si Češi obyčejně dávají vánoční dárky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Kdo podle tradice nosí v Česku na Vánoce dárky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Který svátek ukončuje období Vánoc?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018

Doprava

 1.    
  Co nepatří do městské hromadné dopravy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Paní Svobodová jezdí na kole do práce. Ve které situaci porušuje pravidla silničního provozu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Pan Svoboda chce řídit osobní automobil. Který typ řidičského průkazu potřebuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 4.    
  Kolik piv s obsahem alkoholu může vypít řidič podle zákona při řízení auta v Česku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Který dopravní prostředek má přednost před chodcem na přechodu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 6.    
  Jak se nazývá povinné pojištění automobilu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Kdo má povinnost nosit podle zákona oblečení s reflexními prvky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 8.    
  Jak musí cestovat v autě dítě menší než 150 cm?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Od kolika let mohou jezdit děti po silnici na kole bez dohledu další osoby?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 10.    
  Která z uvedených věcí patří k povinné výbavě osobního automobilu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Zdravotní a záchranný systém

 1.    
  Paní Novotná vidí požár. Chce zavolat hasiče. Na které z těchto telefonních čísel zavolá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 2.    
  Které telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Paní Svobodová není spokojená se svou zdravotní pojišťovnou. Jak často může změnit zdravotní pojišťovnu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Pan Svoboda je občanem České republiky a jde na prohlídku k lékaři. Který doklad musí ukázat v ordinaci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 5.    
  Která instituce nepatří do integrovaného záchranného systému
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 6.    
  Které telefonní číslo má jednotný záchranný systém (hasiči, policie, zdravotnická záchranná služba) v celé Evropě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Která součást záchranného systému má telefonní číslo 150?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Pan Novák viděl dopravní nehodu. Chce volat Policii České republiky. Které telefonní číslo použije?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 9.    
  Pan Novotný je občanem České republiky, je nezaměstnaný a je registrovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Kdo platí jeho povinné zdravotní pojištění?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 10.    
  Pan Svoboda ztratil průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. Do kolika dnů musí nahlásit ztrátu zdravotní pojišťovně?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017

Vzdělávání

 1.    
  Ve kterém z těchto měsíců začíná na základních školách v Česku školní rok?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 2.    
  Která z těchto institucí poskytuje předškolní vzdělávání dětí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Kolik let trvá v České republice povinná školní docházka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Kdy mají žáci základních a středních škol v České republice hlavní prázdniny?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Dcera paní Svobodové ukončila studium státní závěrečnou zkouškou a obhájila diplomovou práci. Kterou školu právě ukončila?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 6.    
  Manželé Svobodovi mají čtyři děti. Aleně jsou 4 roky, Janovi 10 let, Ivanovi 19 let a Tereze je 21 let. Které dítě má povinnou školní docházku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 7.    
  Kdo v České republice určuje, kam bude dítě chodit na základní školu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Na které škole získala Ing. Petra Novotná své nejvyšší vzdělání?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  Jak se jmenují střední školy, které poskytují všeobecné vzdělání?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Na které z těchto škol se skládá maturitní zkouška?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Politický systém

 1.    
  Které barvy jsou na vlajce Evropské unie?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 2.    
  Který dokument České republiky popisuje základní pravidla pro rozdělení státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Která věta o politickém systému České republiky je pravdivá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 4.    
  Na kterém obrázku je česká státní vlajka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg>

   alternativa B
   [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=cs>

   alternativa C
   [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=cs>

   alternativa D
   [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg>
 5.    
  Kdo může rozhodnout o změně Ústavy České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 6.    
  Který z těchto textů je začátek české státní hymny?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 7.    
  Pan Novák svolal na náměstí demonstraci. Který právní předpis mu umožňuje svolat demonstraci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 8.    
  Které barvy jsou na české státní vlajce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Velký státní znak České republiky se skládá ze čtyř částí. Které území symbolizuje levá horní část?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   [online].[cit. 2013-08-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg>
 10.    
  Který státní symbol České republiky je na obrázku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   [online]. [cit. 2013-09-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg>

Zákonodárná a výkonná moc

 1.    
  Kdo z těchto osob může navrhnout v České republice zákon?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 2.    
  Pan Svoboda se chce stát poslancem Poslanecké sněmovny ČR. Kolik let nejdéle může být poslancem v jednom volebním období?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 3.    
  Kdo se může stát prezidentem České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 4.    
  Česká republika je demokratickou parlamentní republikou. Kdo je nejvyšším představitelem státu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Které komory tvoří Parlament České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Souhlas ke jmenování ústavního soudce musí dát Senát Parlamentu České republiky. Kdo poté jmenuje ústavního soudce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 7.    
  Kolik volených zástupců má Senát České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 8.    
  Která z těchto činností je úkolem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 9.    
  Kdo schvaluje zákony v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 10.    
  Kdo řídí vládu v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Soudní moc a ochrana občanů

 1.    
  Pan Novotný určuje výši trestu za trestné činy. Kterou funkci vykonává?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Paní Svobodová způsobila dopravní nehodu. Kdo ji může obhajovat u soudu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Který z těchto soudů rozhoduje o zrušení zákonů, které neodpovídají Ústavě České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 4.    
  Která instituce má za úkol chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 5.    
  Pan Novotný pracuje jako advokát. Kterou z těchto činností může dělat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 6.    
  Na které z těchto institucí se podává trestní oznámení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 7.    
  Co je úkolem státního zástupce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Co je úkolem ombudsmana?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 9.    
  Paní Svobodová se chce rozvést. Která instituce rozhodne o rozvodu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 10.    
  Nejvyšší správní soud řeší například stížnosti voličů na průběh a výsledky prezidentských a parlamentních voleb. Kde sídlí tento soud?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018

Volby

 1.    
  Do které instituce Evropské unie volí čeští občané své zástupce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Jak často se konají řádné volby do obecního zastupitelstva?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Od kolika let se může občan České republiky stát starostou?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Kdo je nejvyšším představitelem kraje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Kdo je nejvyšším představitelem hlavního města Prahy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Do které instituce nemohou občané České republiky volit své zástupce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Občané hlasovali o tom, jestli jejich obecní úřad postaví v obci novou radnici. Jak se jmenuje toto hlasování občanů?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Pan Novák je občanem České republiky a přišel k volbám. Kterým dokladem prokáže volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  V lednu 2018 volili Češi přímou volbou prezidenta České republiky. Za jak dlouho od poslední volby prezidenta bude další řádný termín prezidentských voleb?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 10.    
  Od kolika let se může občan České republiky účastnit voleb jako volič?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Základní právní pojmy, správní a trestní právo

 1.    
  Která z těchto vět o státním občanství České republiky je pravdivá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Který úřad vydává občanům České republiky nový občanský průkaz?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Paní Nováková si pořídila psa, a proto musí splnit určité povinnosti. Co paní Nováková ale nemusí udělat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Ve kterém případě paní Nováková nemusí požádat o nový občanský průkaz?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 5.    
  Které chování je trestným činem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 6.    
  Pan Novotný je občanem České republiky a ztratil cestovní pas. Kde může požádat o nový pas?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Který z těchto úřadů může vydat potvrzení, že občan nemá záznam o trestu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Který z těchto úřadů může ověřit podpis v písemném dokumentu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Kolky slouží k zaplacení správních poplatků na státních úřadech. Která z těchto institucí prodává kolky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 10.    
  Trestní odpovědnost mají podle zákona také mladistvé osoby. Která z těchto osob patří mezi mladistvé?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017

Občanské právo

 1.    
  Paní Svobodové se rozbil nový počítač. Šla jej proto reklamovat. Do kolika dnů musí prodejce vyřídit její reklamaci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Paní Novotná si pronajala byt na dobu neurčitou. Pronajímatel chce, aby zaplatila kauci (peněžní jistotu). Jak vysoká může být kauce podle zákona?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 3.    
  Pan Novotný chce koupit dům, který je na prodej. Na kterém úřadě získá informaci, kdo je majitelem domu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 4.    
  Který majetek se nezapisuje do katastru nemovitostí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Paní Svobodová si koupila v internetovém obchodě šaty. Když jí zboží přišlo, zjistila, že šaty mají jinou barvu, než si objednala. Do kolika dnů může paní Svobodová odstoupit od kupní smlouvy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 6.    
  Která z těchto osob může vést řízení o dědictví?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 7.    
  Paní Nováková má velké dluhy. Soud rozhodl, že musí dluh zaplatit. Kdo smí dluh vymáhat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Paní Nováková koupila pozemek a chce postavit rodinný dům. Potřebuje získat stavební povolení. Který z těchto úřadů jí vydá stavební povolení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 9.    
  Pan Novák si půjčil lyže z půjčovny lyží. Kterou smlouvu uzavřel pan Novák s půjčovnou?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 10.    
  Pan Novák nemůže splácet úvěry bankám. Chce požádat o vyhlášení osobního bankrotu. Která instituce bude rozhodovat o vyhlášení osobního bankrotu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Rodinné právo

 1.    
  Kdo může v České republice uzavřít manželství?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 2.    
  Který z těchto úřadů může ukončit manželství rozvodem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Manželé Svobodovi jsou občané České republiky. Chtějí adoptovat dítě z dětského domova. Která instituce rozhoduje o adopci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Manžel nedává manželce peníze na domácnost a výživu dětí. Manžel neplní povinnosti ke své rodině. U kterého úřadu může manželka podat návrh na výživné?  
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Panu Novákovi zemřela manželka. Kterou listinu mu vydá matriční úřad?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Jak se jmenuje úřad, který manželům vydá po svatbě oddací list?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Paní Nováková změnila po rozvodu příjmení. U které z těchto institucí změnu příjmení oznámila?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Jak se jmenuje dokument, který manželům vydá matriční úřad po uzavření manželství?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 9.    
  Který matriční doklad získá český občan po narození?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 10.    
  Manželé Novákovi se rozvedli. Jak se jmenuje dokument, který dostanou po rozvodu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Měna a bankovní soustava

 1.    
  Která instituce vydává v České republice bankovky a mince?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Na bankovce je známá česká spisovatelka – autorka knihy Babička. Jak se tato žena jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   Peníze, koruna, mince [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://pixabay.com/cs/pen%C3%ADze-koruna-mince-bankovky-%C4%8Desky-215006/>
 3.    
  Jak se nazývá měna České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Pan Svoboda si chce vyměnit české koruny za eura. Kolik korun zaplatí za 1 euro při aktuálním kurzu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Jakou nejvyšší hodnotu má platná česká bankovka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Jakou nejnižší hodnotu má platná česká bankovka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Paní Svobodová si kupuje nové auto za 650 000 korun. Chce zaplatit v hotovosti, ale prodejce nemůže podle zákona tak velkou peněžní částku přijmout. Jakou maximální částku v hotovosti může prodejce přijmout?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 8.    
  Paní Nováková nemá účet v bance a každý měsíc platí nájemné na účet pronajímatele. Který způsob platby použije k zaplacení nájemného?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Pan Svoboda si chce vyměnit české koruny za eura. Ve směnárně je tato tabule:
  měna počet nákup střed prodej
  EUR 1 25 Kč  25,50 Kč 26 Kč 
  BEZ POPLATKŮ
  Kolik korun zaplatí pan Svoboda za 100 eur?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 10.    
  Která z těchto situací popisuje úvěr?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Daňová soustava

 1.    
  Pan Novotný je podnikatel a má ze zákona povinnost platit daně. Který úřad kontroluje, jak platí daně?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Pan Svoboda si koupil od souseda zahradu a zaplatil státu daň z nabytí nemovité věci. Jaká je výše této daně?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Každý měsíc odevzdává zaměstnanec 15 % ze mzdy státu. Jak se tato platba nazývá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Paní Svobodová si koupila domů novou televizi. Kterou daň musí zaplatit v ceně televize?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Na kterém úřadu podává podnikatel daňové přiznání?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Podnikatel si sám vyplňuje přiznání k dani z příjmů. Dokdy nejpozději podává podnikatel každý rok daňové přiznání k dani z příjmů?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 7.    
  Na účtence za zboží je uvedeno:
  Prodejní cena bez daně 10 000 Kč
  DPH 2 100 Kč
  Prodejní cena s daní 12 100 Kč
  Která daň je na účtence uvedena?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Na výplatním lístku paní Svobodové je uvedeno:
  Základní mzda  15 000 Kč
  Hrubá mzda 20 000 Kč
  Čistá mzda 15 850 Kč
  Kterou částku dostane paní Svobodová k výplatě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Který druh zboží má v ceně spotřební daň?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 10.    
  Pan Svoboda má zaplatit dluh 2 500 Kč na dani z příjmů. Kterému úřadu dluh zaplatí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   vlastní text

Sociální zabezpečení

 1.    
  Který úřad poskytuje podporu v nezaměstnanosti
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Panu Novotnému je 62 let a brzy půjde do starobního důchodu. Jak se jmenuje úřad, kde může žádat o starobní důchod?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Pan Novotný žije sám a má nedostatečný příjem. Na kterém úřadu bude pan Novotný žádat o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Pan Novák pracuje ve stavební firmě a v současné době je nemocný. Nedostává mzdu, ale peněžitou dávku. Jak se tato dávka jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Paní Svobodová je zaměstnaná v bance. Je nemocná a od lékaře dostala neschopenku (doklad o dočasné pracovní neschopnosti). Komu neschopenku odevzdá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 6.    
  Hmotná nouze je situace, kdy si člověk nemůže z různých důvodů zajistit základní životní podmínky. Která sociální dávka nepatří mezi pomoc v hmotné nouzi?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 7.    
  Panu Novákovi je 56 let a je nezaměstnaný. Jaká je nejdelší doba, po kterou může dostávat podporu v nezaměstnanosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 8.    
  Paní Nováková pracuje jako učitelka na základní škole a čeká své první dítě. Má 3 týdny před porodem. Kterou z těchto peněžitých dávek může dostat před narozením dítěte?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Manželé Svobodovi pracují na úřadu a paní Svobodová čeká dítě. Kdo může dostat rodičovskou dovolenou?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 10.    
  Paní Nováková byla v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce. Včera začala pracovat. Kterým z těchto způsobů ukončí své zařazení v evidenci nezaměstnaných?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Zaměstnání

 1.    
  Slečna Novotná má na výplatním lístku tyto informace:   
  VÝPLATNÍ LÍSTEK
  Hrubá mzda 20 000 Kč
  Sociální pojištění 1 300 Kč
  Zdravotní pojištění 900 Kč
  Záloha na daň 4 020 Kč
  Sleva na dani 2 070 Kč
  Daň po slevě 1 950 Kč
  Průměrná hrubá mzda 21 340 Kč
  Čistá mzda 15 850 Kč
    Kolik korun dostane na účet?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 2.    
  Kdy nemá zaměstnanec nárok na placené volno?       
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 3.    
  Který z těchto údajů musí být podle zákona v každém případě v pracovní smlouvě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 4.    
  Minimální mzda je podle zákona nejnižší možná mzda zaměstnance. Jaká je aktuální minimální měsíční mzda v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 5.    
  Pan Novák má zaměstnání na plný pracovní úvazek. Kolik hodin týdně musí podle zákona pracovat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Který zákon nebo zákoník upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Pan Novák uzavřel s firmou Stavby, s. r. o., pracovní poměr na dobu určitou. Jakou nejdelší dobu může trvat tento nový pracovní poměr bez prodloužení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 8.    
  Paní Nováková má nové zaměstnání. Bude pracovat jako prodavačka. Získala pracovní smlouvu na dobu neurčitou s maximální zkušební dobou. Jaká bude podle zákona délka zkušební doby paní Novákové?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Jaká je podle zákona délka týdenní pracovní doby v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Pan Novák je zaměstnaný jako automechanik a pracuje 40 hodin týdně. Na jak dlouhou dovolenou pan Novák nárok podle zákona v kalendářním roce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Podnikání

 1.    
  Pan Novák je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Jak se nazývají jeho příjmy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 3. 2. 2015
 2.    
  Která práce není živnost?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 3.    
  Podnikatel založil firmu. Ke které z uvedených daní se musel zaregistrovat na finančním úřadě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 4.    
  Které pojištění musí zaměstnavatel v České republice platit za své zaměstnance?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Pan Novák je majitelem obchodu s oděvy. Který úřad vydal panu Novákovi povolení k podnikání?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 6.    
  Pan Malý se rozhodl podnikat jako malíř pokojů. Na úřadě požádal, aby mu vydali živnostenské oprávnění. Kolik zaplatí za ohlášení živnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 7.    
  Paní Malá je překladatelka. Získala živnostenské oprávnění, zaregistrovala se na finančním úřadě a u zdravotní pojišťovny. Kde se paní Malá ještě musí zaregistrovat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 8.    
  Jak se označuje daň ze zisku, kterou platí podnikatelé a firmy státu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Podnikatel podal žádost o vydání koncese, aby mohl provozovat cestovní kancelář. Který úřad zapíše podnikatele do rejstříku a vydá mu výpis?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 10.    
  Který z těchto dokumentů potřebuje občan k vykonávání volné živnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014

Základní geografické informace o České republice

Poloha, rozloha a přírodní poměry

 1.    
  Jaké je mezinárodní postavení České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Kdy začíná podle českého kalendáře léto?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Kde pramení řeka Labe?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Polabská nížina je největší nížina v Česku. Které číslo na mapě označuje Polabskou nížinu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Jaká je přibližně rozloha Česka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Která řeka teče Prahou?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Který stát je severním sousedem Česka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Nejvyšší hora Moravy se nachází v pohoří Hrubý Jeseník. Jak se tato hora jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 9.    
  Které státy sousedí s Českem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 10.    
  Nejvyšší hora v České republice je Sněžka. Jakou má přibližně nadmořskou výšku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Příroda a krajina

 1.    
  Které z těchto míst není na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Který národní park leží na Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  V Česku se nachází několik významných center zimních sportů. Které z těchto míst je známé jako centrum zimních sportů?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 4.    
  Paní Svobodová chce jet na dovolenou na Moravu a chce tam navštívit hory. Kam pojede?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Lipno je největší přehradní nádrž v Česku. Ve které části Česka leží?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Památná hora Čechů se nachází v Ústeckém kraji blízko Roudnice nad Labem. Jak se tato hora jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   SKÁLA, B. [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctin%C4%9Bves-a-%C5%98%C3%ADp2017.jpg>
 7.    
  Pan Novák chce jet na výlet na hrad, který postavil Karel IV. pro korunovační klenoty. Kterou památku chce navštívit?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Které město zapsané na seznamu UNESCO leží v jižních Čechách?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 9.    
  Jak se jmenuje nejvyšší pohoří na Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Které lázeňské město se nachází ve středních Čechách? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Regiony a místa

 1.    
  Pan Novák bydlí v malém městě v Jihočeském kraji. Do kterého města pojede na krajský úřad?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 2.    
  Jak se jmenuje největší letiště v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Kateřinu přijali ke studiu na Univerzitě Palackého, která je nejstarší univerzitou na Moravě. Ve městě, kde bude studovat, je také památka UNESCO – sloup Nejsvětější Trojice. Ve kterém městě bude Kateřina studovat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   ONDRANESS [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sloup_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice,_Olomouc.jpg>
 4.    
  Ve kterém městě sídlí Krajský úřad Středočeského kraje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Které město je centrem Moravskoslezského kraje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Které číslo na mapě označuje Olomoucký kraj?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Perník je tradiční české pečivo s medem a kořením. Které město je slavné výrobou perníku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 8.    
  Česko se skládá ze tří historických zemí: Čech, Moravy a Slezska. Které z těchto měst leží na Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 9.    
  Které číslo na mapě označuje Kraj Vysočina?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Které z těchto měst je průmyslovým centrem severních Čech?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Ochrana životního prostředí

 1.    
  Česko má bohaté zásoby podzemních minerálních vod. Pramen minerální vody Vincentka se nachází v lázních Luhačovice. Které číslo na mapě označuje město Luhačovice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 2.    
  Který národní park leží u hranice Česka s Polskem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Třídění odpadu pomáhá chránit životní prostředí. Kterou barvu má kontejner na papír?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Které číslo označuje největší národní park v České republice – Šumavský národní park?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Tříděný odpad se ukládá do barevných kontejnerů. Co nepatří do žlutého kontejneru?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 6. 2014
 6.    
  Pan Svoboda třídí odpad. Co dává do modrého kontejneru?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 7.    
  Ve kterém kraji dosud probíhá těžba hnědého uhlí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 8.    
  Paní Svobodová se rozhodla jet s rodinou na výlet do národního parku. Co tam můžou dělat bez povolení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Tříděný odpad se ukládá do barevných kontejnerů. Co patří do zeleného kontejneru?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 10.    
  Česko má bohaté zásoby podzemních minerálních vod. Ve kterém regionu najdeme prameny minerálních vod, jako jsou Magnesia, Aquila, Mattoni?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Sociokulturní souvislosti

 1.    
  Kolik obyvatel má přibližně Česká republika?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 2.    
  Národnostní menšinou je skupina občanů České republiky, kteří se hlásí k jiné než české národnosti. Kdo tvoří největší národnostní menšinu v Česku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Kulturní region Haná je významnou zemědělskou oblastí a je známý lidovými zvyky. Které krajské město je centrem kulturního regionu Haná?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Veřejnoprávní rozhlas je rádio, které poskytuje službu veřejnosti. Jeho povinnosti definuje zákon. Která z těchto rozhlasových stanic je veřejnoprávní?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Kolik obyvatel má hlavní město Praha?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 6.    
  Ve kterém z těchto krajů Česka je v současné době nejvyšší procento nezaměstnaných?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 7.    
  Které náboženství je v Česku nejrozšířenější?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Ve kterém městě Česka žije po Praze nejvíc obyvatel
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  Které tvrzení odpovídá postavení žen v české společnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Jak se jmenuje největší město na Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Socioekonomické souvislosti

 1.    
  Ve kterém kraji je atomová elektrárna Temelín?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Která z těchto měst spojuje dálnice D1?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Jak se jmenuje slavný český podnik, který vyrábí klavíry?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 4.    
  V Kopřivnici se vyrábí nákladní automobily tradiční značky. Jak se tato značka jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Který pivovar vyrábí pivo značky Pilsner Urquell?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Pro výrobu piva je důležitou surovinou chmel. Kde se pěstuje chmel?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Která z těchto nerostných surovin se těží v Česku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Které elektrárny vyrábí nejvíce elektrické energie v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 9.    
  Která značka osobních automobilů se vyrábí ve městě Mladá Boleslav?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Tradiční českou značkou je Becherovka. Ve kterém městě se tento alkoholický nápoj vyrábí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Mezinárodní souvislosti

 1.    
  Jak se jmenuje mezinárodní vojenská organizace, která zajišťuje bezpečnost České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 2.    
  Česká republika je členem Evropské unie. Které z těchto měst je sídlem hlavních orgánů Evropské unie?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  V roce 2004 vstoupily do Evropské unie státy tzv. Visegrádské skupiny. Které čtyři státy tuto skupinu tvoří?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 4.    
  Které město je sídlem Evropského soudu pro lidská práva?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  V roce 2007 Česko vstoupilo do schengenského prostoru. Do které z těchto zemí může český občan cestovat bez kontroly na hranicích?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 6.    
  Paní Novotná je občankou České republiky a cestuje s rodinou na dovolenou na Slovensko. Slovensko je stejně jako Česko členem schengenského prostoru. Které doklady bude potřebovat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 7.    
  V roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie. Co může od té doby dělat český občan?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Evropská komise je výkonný orgán Evropské unie a řídí její politiku. Kolik zástupců má Česko v Evropské komisi?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 9.    
  Česká republika je členem NATO. Které město je sídlem této organizace?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 10.    
  Do které z těchto zemí nemůže cestovat český občan pouze s občanským průkazem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Základní historické a kulturní informace o České republice

Středověk

 1.    
  Kdo podle pověsti vystoupil na horu Říp?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Kterou osobnost si připomínáme na den české státnosti – 28. září?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Jan Žižka má jezdeckou sochu na vrchu Vítkově v Praze. Kdo byl Jan Žižka? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 4.    
  Jak se podle pověstí jmenuje kněžna, která předpověděla slávu Prahy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Jak se jmenovali bratři, kteří šířili křesťanství na Velké Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Který rod vládl v Čechách od 9. století do roku 1306?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Kdo byl mistr Jan Hus?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Ze kterého rodu byl slavný český král a římský císař Karel IV.?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  Kdo založil první českou univerzitu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 10.    
  Co bylo cílem husitů?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Novověk

 1.    
  Na přelomu 16. a 17. století se Praha stala kulturním centrem Evropy. Jak se jmenoval panovník, který tehdy v Čechách vládl?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 2.    
  Který rod začal vládnout Českému království v roce 1526 a vládl až do roku 1918?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  V roce 1618 se čeští nekatoličtí šlechtici postavili proti císaři. Tato událost začala válku, která se rozšířila téměř po celé Evropě. Jak se tato válka jmenuje?  
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Ve kterém městě se odehrává pověst o Golemovi, kterého stvořil rabi Löw?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Jan Amos Komenský byl významný český filozof, teolog a spisovatel, který žil v 17. století. Ve kterém oboru se nejvíce proslavil?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 6.    
  Jak se jmenovala slavná císařovna, která vládla v českých zemích v 18. století?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  České země byly od roku 1867 součástí Rakouska-Uherska. Kdy přestalo existovat Rakousko-Uhersko?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Jak se říká rozvoji české kultury v 19. století?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 9.    
  Jak se jmenuje město, u kterého se odehrála v roce 1620 bitva na Bílé hoře?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 10.    
  Který panovník zavedl v českých zemích povinnou školní docházku pro děti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Dějiny Československa do roku 1948

 1.    
  Co pro Československo znamenala mnichovská dohoda, kterou podepsalo Německo a další tři státy v září 1938?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Jak se jmenovala jedna z českých obcí, kterou Němci po atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942 zcela zničili?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 3.    
  Jak se jmenoval československý prezident, který žil za 2. světové války ve Velké Británii?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Které velké armády osvobodily území Československa v roce 1945?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Co se stalo 17. listopadu 1939 na českém území?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 6.    
  Kdo se stal prvním československým prezidentem v roce 1918?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Jak se jmenoval zastupující říšský protektor, na kterého spáchali Gabčík a Kubiš v roce 1942 v Praze atentát?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Který den si Česká republika připomíná konec druhé světové války - Den vítězství?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Která historická událost předcházela vzniku Československa v roce 1918? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 10.    
  Kdy vznikl samostatný československý stát?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Dějiny Československa od roku 1948 do roku 1989

 1.    
  Kdo získal v únoru 1948 vládu nad Československem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Jak se jmenoval student, který se upálil v lednu 1969 v Praze na Václavském náměstí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 3.    
  Jak dlouho trvala totalitní vláda Komunistické strany Československa?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 4.    
  Jak se jmenoval dokument, kterým někteří občané v 70. letech protestovali proti komunistickému režimu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Kdy vojáci zemí Varšavské smlouvy obsadili Československo?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 6.    
  Kdy začala v Československu sametová revoluce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Kdo se stal v prosinci 1989 československým prezidentem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Jaký program měla protikomunistická občanská iniciativa Charta 77?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Pražské jaro je období politického a kulturního uvolnění během vlády Komunistické strany Československa. Ve kterém roce proběhlo?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 10.    
  Jak se jmenovala česká politička odsouzená v roce 1950 v politickém procesu k trestu smrti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017

Dějiny Česka od roku 1989

 1.    
  Kdy vznikla samostatná Česká republika?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 2.    
  Česká republika je od roku 1999 členem NATO. K čemu tato organizace slouží? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 4.    
  Které dva státy vznikly po rozpadu Československa v roce 1993?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Kdy se v České republice slaví Den boje za svobodu a demokracii?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Kterou z těchto funkcí vykonával Václav Havel?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Který den se slaví státní svátek Den obnovy samostatného českého státu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 8.    
  Kdo se stal českým prezidentem po Václavu Havlovi v roce 2003?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 9.    
  Kdo se stal českým prezidentem po Václavu Klausovi v roce 2013?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Česká armáda se účastní různých zahraničních misí. Ve které zemi takto působí už od roku 2002?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016

Významné osobnosti od 19. století do současnosti

 1.    
  Které z těchto hudebních děl složil Antonín Dvořák?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 2.    
  Jak se jmenuje hlavní postava nejznámějšího románu Jaroslava Haška?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Který český spisovatel získal Nobelovu cenu za literaturu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Který slavný český režisér žil v USA a dostal několik filmových cen Oscar?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  V roce 1959 dostal Jaroslav Heyrovský jako první Čech Nobelovu cenu. Ve kterém oboru ji získal?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Ve kterém oboru vynikl František Kupka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Jak se jmenoval český podnikatel a zakladatel významné strojírenské firmy v Plzni?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Co vynalezl český chemik Otto Wichterle?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  Jak se jmenuje literární dílo, které napsal Karel Hynek Mácha?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Ve kterém sportu se proslavil Jaromír Jágr?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Umění od středověku do současnosti

 1.    
  Která významná pražská židovská památka je na obrázku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   BARÁNEK, D. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Josefov,_Staronov%C3%A1_synagoga_01.jpg>
 2.    
  Na kterém obrázku jsou Pražský hrad s gotickým Chrámem svatého Víta – symboly české státnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   GROH, J. [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Povodn%C4%9B_v_Praze,_33.jpg>

   alternativa B
   ADÁMEK, P. [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C5%A0pilberk_2.jpg>

   alternativa C
   H2K4. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov,_z%C3%A1mek_%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov.JPG>

   alternativa D
   DUDÍK, J. [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%BD_%C5%A0ternberk,_z%C3%A1mek_01.jpg>
 3.    
  Na kterém obrázku je Národní divadlo v Praze?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   ACONCAGUA. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolfinum_Prague.jpg>

   alternativa B
   ZÖRNER, P. E. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg>

   alternativa C
   SCHAEFER, H. P. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prag_obecni_d%C3%BBm_gemeindehaus.jpg>

   alternativa D
   BAYARCAL, C. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_National_Museum.jpg>
 4.    
  Na kterém obrázku je hrad Karlštejn, který založil Karel IV.?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   LEHOTSKY. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_K%C5%99ivokl%C3%A1t_(K%C5%99ivokl%C3%A1t).JPG>

   alternativa B
   PAKOS. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loket0809.JPG>

   alternativa C
   RITTER, M. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Karl%C5%A1tejn_06.jpg>

   alternativa D
   BJALEK, M. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Bouzov_(Bouzov),_Bouzov.JPG>
 5.    
  Na kterém obrázku je Petřínská rozhledna v Praze?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   MEJSNAR, O. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jested_002.JPG>

   alternativa B
   RODGE500. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PetrinObservationTower.jpg>

   alternativa C
   EULENJAEGER. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoher_Schneeberg_CZ_Turm.jpg>

   alternativa D
   HAROLD. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lednice,_minaret_(02).jpg?uselang=cs>
 6.    
  Na kterém obrázku je gotický kostel svaté Barbory v Kutné Hoře?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   ZÖRNER, P. E. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-15_St_Nicholas.jpg>

   alternativa B
   MIAOW, M. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutna_Hora_CZ_St_Barbara_Cathedral_front_view_01.JPG>

   alternativa C
   [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_church_St_Ignace.JPG>

   alternativa D
   PRAZAK. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tismice_-_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD_rom%C3%A1nsk%C3%A9_baziliky.jpg>
 7.    
  Koho představuje tato socha na pražském Vítkově?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   PatrikPaprika. [online]. [cit. 2016-04-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B_(05).jpg>
 8.    
  Které pražské muzeum je na tomto obrázku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   BAYARCAL, C. [online]. [cit. 2017-03-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_National_Museum.jpg>
 9.    
  Orloj jsou středověké hodiny na věži. Na kterém obrázku je Pražský orloj?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   DILIGENT. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olomoucky_Orloj.jpg?uselang=cs>

   alternativa B
   AKTRON. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Jind%C5%99i%C5%A1sk%C3%A1,_v%C4%9B%C5%BE.jpg>

   alternativa C
   GROUTAS, G. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prazsky_orloj_celkovy_pohled.jpg?uselang=cs>

   alternativa D
   ŠJů. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDatec,_Chmelov%C3%BD_orloj.jpg?uselang=cs>
 10.    
  Na obrázku je známá pražská budova ve stylu secese. K čemu slouží tato budova?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   PADDY [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-19_Main_Station-00.jpg>