Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR v termínu 30. 5. 2020 se BUDE KONAT ve všech zkušebních centrech. 

Seznamte se s opatřeními, která bude nutné u zkoušky dodržovat.

Aktualizace modelového testu z českých reálií

09. 12. 2014

Modelový test z českých reálií byl ke dni 8. 12. 2014 aktualizován. Změna se promítla do elektronického Interaktivního modelového testu i do PDF verze ke stažení. Aktuálně platné materiály pro přípravu na zkoušku najdete v záložce Ke stažení. Zkontrolujte si, zda se na zkoušku z českých reálií připravujete podle aktuálních podkladů pro rok 2015 (na straně 1 je uvedeno datum 8. 12. 2014).

Aktualizováno bylo cca 15 testových úloh z celkového počtu 30 úloh (cca 5 testových úloh bylo částečně upraveno a cca 10 testových úloh bylo nahrazeno úlohami novými). Vyzkoušejte si aktualizovaný interaktivní modelový test z českých reálií.