Významy vybraných hesel v Databance testových úloh z českých reálií

13. 07. 2016

Databanka testových úloh z českých reálií má další novou interaktivní funkci - našeptávač významů vybraných výrazů. Tyto výrazy jsou v online databance vyznačeny modře a jsou podtrženy tečkami. Pokud na daný výraz najedete myší, zobrazí se význam slova (včetně případného odkazu na další heslo). Tato nová funkce propojuje právě připravovaný Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií s Databankou testových úloh a je určen pro cizince, kteří se prostřednictvím Databanky testových úloh připravují na zkoušku z českých reálií. 

U každého tématu byla vybrána k objasnění slova nebo slovní spojení, která přesahují úroveň B1 podle SERRR nebo která sice splňují kritéria jazykové úrovně (A1, A2, B1 podle SERR), ale jsou zásadní pro dané téma. Výkladový slovník v PDF verzi bude publikován v průběhu léta.