Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií

16. 09. 2016

Výkladový slovník k testovým úlohám z českých reálií byl právě zveřejněn. Slovník obsahuje cca 300 hesel z Databanky testových úloh, ke kterým jsou zpracovány významy. Výkladový slovník je určen pro cizince, kteří se prostřednictvím Databanky testových úloh připravují na zkoušku z českých reálií. Výnamy hesel ze slovníku jsou interaktivně propojeny s Databankou pomocí funkce našeptáváče (pokud na daný výraz v online databance najedete myší, zobrazí se význam slova, včetně případného odkazu na další heslo). Výkladový slovník ve formátu PDF je k dispozici v části KE STAŽENÍ.

U každého tématu byla vybrána k objasnění slova nebo slovní spojení, která přesahují úroveň B1 podle SERRR nebo která sice splňují kritéria jazykové úrovně (A1, A2, B1 podle SERR), ale jsou zásadní pro dané téma.