Termíny zkoušek 2017

27. 10. 2016

Online přihlášky pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2017 budou otevřeny ve středu 9. 11. 2016 v 10:00. Zkoušku z českých reálií bude v roce 2017 možné složit ve zkušebních centrech ÚJOP UK v těchto termínech: 27. 1., 25. 3., 16. 6., 23. 9., 21. 10. a 25. 11. 

Termíny pro zkoušku z českých reálií na rok 2017:

Výběr termínů zkoušky je součástí přihlášky ke zkoušce. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem. Online přihlášky pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2017 budou otevřeny ve středu 9. 11. 2016 v 10:00.