Aktualizace databanky testových úloh z českých reálií

13. 12. 2016

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 12. 12. 2016 aktualizována. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení. Aktuálně platné materiály pro přípravu na zkoušku najdete v záložce Ke staženíZkontrolujte si, zda se na zkoušku z českých reálií připravujete podle aktuálních podkladů pro rok 2017 (materiály mají na titulní stránce uvedeno datum 12. 12. 2016). 

Aktualizováno bylo 30 testových úloh z celkového počtu 300 úloh (některé úlohy byly upraveny, jiné byly nahrazeny úlohami novými). Tato aktualizovaná databanka testových úloh je aktuálně platná pro termíny zkoušky z českých reálií v roce 2017.