Modelová varianta zkoušky z českého jazyka

Zkuste si zkoušku z českého jazyka!

Neuspěli jste v modelové variantě?

Pak se můžete připravovat na zkoušku:

  • sami bez pomoci učitele nebo sami s pomocí učitele (může jím být i člen rodiny)
    • další cvičné testy najdete v publikaci: PEČENÝ, P. a kol.: Připravujeme se k certifikované zkoušce z češtiny: úroveň B1 (CCE–B1). Praha: Karolinum, 2013.
  • v přípravném online kurzu ÚJOP UK ke Zkoušce z češtiny pro účely udělování státního občanství
  • v přípravných kurzech ÚJOP UK ke Zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství 
  • v jazykovém kurzu.

K přípravě na zkoušku vám mohou také pomoci dostupné učebnice (úroveň B1) nebo leták 10 tipů, jak uspět v PSANÍ aneb Pozor na nejčastější chyby.

 

Před zkouškou se seznamte se Zkušebním řádem a Informacemi pro kandidáty.