Dne 31. 10. 2020 se ruší konání zkoušky pro účely udělování státního občanství. 

Useful Information Sources