Dne 31. 10. 2020 se ruší konání zkoušky pro účely udělování státního občanství. 

Poplatky

Správní poplatek za udělení státního občanství České republiky

 1. správní poplatek za udělení státního občanství ČR zletilé fyzické osobě: 2 000 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek zletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 500 Kč.
 2. správní poplatek za udělení státního občanství ČR nezletilé fyzické osobě: 500 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek nezletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 100 Kč.
 3. správní poplatek za udělení státního občanství ČR azylantovi: 500 Kč
  • Ministerstvo vnitra může snížit správní poplatek nezletilé fyzické osobě z důvodů hodných zvláštního zřetele až na 100 Kč.

Správní poplatek je agendou Ministerstva vnitra České republiky.

Poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a českých reálií

 1. poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a zkoušky z českých reálií: 4 900 Kč
 2. poplatek za konání zkoušky pouze z českého jazyka: 3 300 Kč
 3. poplatek za konání zkoušky pouze z českých reálií: 1 600 Kč

Poplatek za konání zkoušky z českého jazyka a/nebo českých reálií je agendou Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. Fakturační údaje potřebné k úhradě zkoušky obdrží žadatel e-mailem po vyplnění online přihlášky. Poplatek za konání zkoušky je nutné uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce. Doklad o zaplacení poplatku za zkoušku je nutné přinést v den zkoušky s sebou (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví nebo výpis z účtu).