Přihlašování ke zkoušce z českých reálií

Uchazeč se může ke zkoušce z českých reálií přihlásit:

Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem.

Výběr termínu a místa konání zkoušky je součástí přihlášky. Pokud se termín v přihlášce nezobrazuje, je kapacita naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z kandidátů odhlásí. 

V den zkoušky se musíte k registraci dostavit nejméně 30 minut před začátkem zkoušky.

S sebou si přineste platný mezinárodně uznávaný cestovní doklad (cestovní pas), Průkaz o povolení k trvalému pobytu a doklad o zaplacení zkoušky (dostačující je i doklad z internetového bankovnictví nebo výpis z účtu).

Před zkouškou se seznamte se Zkušebním řádem a Informacemi pro kandidáty.