Dne 28. 3. 2020 se ruší konání zkoušky pro účely udělování státního občanství. Sledujte aktuality a webové stránky ÚJOP UK

Czech Citizenship Act

On 1 January 2014, Act No. 186/2013 Coll., on Czech citizenship and on amendments to certain acts (the Czech Citizenship Act) took effect. This legislation regulates the way Czech citizenship can be obtained and relinquished. The Czech Citizenship Act is available on the following websites:

According to Section 14 of the Czech Citizenship Act, one of the conditions for being granted Czech citizenship is demonstrating knowledge of the Czech language (Article 4) and demonstrating basic knowledge of the Czech constitutional system and a basic understanding of Czech culture, society, geography and history (Article 5). This knowledge is demonstrated by passing the Czech Citizenship Exam.

The Czech Citizenship Act expressly states that there is no legal entitlement to being granted Czech citizenship.

For more information about the new Czech Citizenship Act, visit the Czech Ministry of the Interior website.

More information about the exam can be found in the Czech Life and Institutions Exam tab and the Czech Language Exam tab.