Zkouška z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR v termínu 30. 5. 2020 se BUDE KONAT ve všech zkušebních centrech. 

Seznamte se s opatřeními, která bude nutné u zkoušky dodržovat.

General
Information

Czech Life
and Institutions Exam

Czech Language
Exam

Czech Citizenship Exam

Are you preparing for the Czech Life and Institutions Exam or the Czech Language Exam for Czech citizenship purposes? The Citizenship website is a detailed guide, providing information about the exam and how to prepare for it.

More information