Internetové stránky v provozu

20. 11. 2013

Internetové stránky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství České republiky jsou v provozu. Internetové stránky se člení do 3 sekcí: Obecné informaceZkouška z českých reálií a Zkouška z českého jazyka.

Internetové stránky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství České republiky jsou v provozu. Internetové stránky se člení do 3 sekcí: Obecné informace, Zkouška z českých reálií a Zkouška z českého jazyka, které jsou postupně naplňovány obsahem. Záložky každé sekce se objevují v levém sloupci na této stránce. Z titulní stránky je možné se přímo dostat na Interaktivní modelový test z českých reálií a Databanku testových úloh z českých reálií. Obsah internetových stránek bude průběžně aktualizován.