Aktualizace Databanky testových úloh

13. 12. 2013

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 13. 12. 2013 aktualizována. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení.

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 13. 12. 2013 aktualizována. Po konzultaci s odborníky byla nahrazena úloha 3 z tématu Dějiny Československa do roku 1948. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení.