Přihlášky ke zkoušce

18. 12. 2013

Přihlášky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství České republiky budou otevřeny nejpozději 20. 12. 2013 na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi.

Přihlášky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství České republiky budou otevřeny nejpozději 20. 12. 2013 na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi. Uchazeči se mohou ke zkoušce hlásit vyplněním online přihlášky, nebo osobně v úředních hodinách ve zkušebních místech. Kadidát se může přihlásit na obě části zkoušky (zkoušku z českých reálií a zkoušku z českého jazyka) ve stejný den, nebo může každou část zkoušky skládat zvlášť (dva různé termíny). Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejpozději 7 dnů před zkušebním termínem.