Vyhláška MŠMT

02. 01. 2014

Dne 23. 12. 2013 vyšla ve Sbírce předpisů České republiky Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, která nabývá účinnosti 1. 1. 2014. Tato vyhláška MŠMT upravuje pro účely udělování státního občanství České republiky a) rozsah znalostí českého jazyka a rozsah znalostí ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských zeměpisných a historických reálií České republiky, b) bližší pravidla organizace zkoušky z jazyka a reálií, včetně zkušebního řádu a zveřejňování informace o její organizaci, c) vzor dokladu o absolvování zkoušky z jazyka a reálií, d) jazykové zkoušky, které bez dalšího nahrazují jazykovou část zkoušky z jazyka a reálií (rovnocenné jazykové zkoušky).