Zákon o státním občanství České republiky

02. 01. 2014

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Podle § 14 výše uvedeného zákona je jednou z podmínek pro udělení státního občanství České republiky prokázání znalosti českého jazyka (čl. 4) a prokázání základní znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky (čl. 5). Tato znalost je prokazována úspěšným složením zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky. Podrobnější informace o zkoušce najdete v záložce Zkouška z českého jazyka a záložce Zkouška z českých reálií. Podrobnější informace k novému zákonu najdete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.