První termín zkoušky

03. 01. 2014

V sobotu 25. 1. 2014 bude možné složit zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky. Ke zkoušce je nutno přihlásit se nejpozději do 17. 1. 2014 včetně

V sobotu 25. 1. 2014 bude možné složit zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky podle nové právní úpravy (Zákon č. 186/2013 Sb.). Zkouška je určena všem cizincům, kteří žádají o státní občanství České republiky a kteří potřebují doložit znalost českého jazyka (zkouška z českého jazyka) a základní znalost ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky (zkouška z českých reálií). Uchazeč se může přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky nebo osobně v místě konání zkoušky. Ke zkoušce je nutno přihlásit se nejpozději 7 dnů před zkušebním termínem, tedy do 17. 1. 2014 včetně. Kandidát se může přihlásit na obě části zkoušky (české reálie a český jazyk) ve stejný den, nebo může každou část zkoušky skládat zvlášť (dva různé termíny). Podrobnější informace o zkoušce najdete v menu v levé části této stránky nebo na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi, kde najdete také přehled všech termínů a zkušebních míst.