První termín zkoušky z českého jazyka

03. 01. 2014

V sobotu 25. 1. 2014 v 11:00 bude možné složit zkoušku z českého jazyka, která je součástí zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky. Ke zkoušce je nutné přihlásit se nejpozději do 17. 1. 2014 včetně.

V sobotu 25. 1. 2014 v 11:00 bude možné složit zkoušku z českého jazyka, která je součástí zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky podle nové právní úpravy (Zákon č. 186/2013 Sb.). Zkouška je určena všem cizincům, kteří žádají o státní občanství České republiky a potřebují doložit znalost českého jazyka. Ke zkoušce je nutné přihlásit se nejpozději 7 dnů před zkušebním termínem, tedy do 17. 1. 2014 včetně. Uchazeč se může přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky nebo osobně v místě konání zkoušky. Podrobnější informace o zkoušce najdete v menu v levé části této stránky nebo na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi, kde najdete také přehled všech termínů a zkušebních míst.