Aktualizace Databanky testových úloh

10. 01. 2014

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 10. 1. 2014 aktualizována. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení.

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 10. 1. 2014 aktualizována. Po konzultaci s odborníky byla upravena úloha 10 z tématu Zdravotní a záchranný systém a úloha 3 z tématu Podnikání. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení. V tomto dokumentu je datum aktualizace uvedeno vždy na straně 2.