Záznamový arch

17. 01. 2014

Ukázku záznamového archu pro zkoušku z českého jazyka najdete v Modelové variantě zkoušky z českého jazyka

Ukázku záznamového archu pro zkoušku z českého jazyka najdete v Modelové variantě zkoušky z českého jazyka (strana 15 a strana 22).