Další termín zkoušky

30. 01. 2014

Další zkouška pro účely udělování státního občanství České republiky se bude konat v sobotu 29. 3. 2014. Ke zkoušce je nutno přihlásit se nejpozději do 21. 3. 2014 včetně.

Další zkouška pro účely udělování státního občanství České republiky se bude konat v sobotu 29. 3. 2014. Zkouška je určena všem cizincům, kteří žádají o státní občanství České republiky. Zkouška se skládá z těchto 2 částí: zkouška z českých reálií a zkouška z českého jazyka. Uchazeč se může ke zkoušce přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky nebo osobně v místě konání zkoušky. Ke zkoušce je nutno přihlásit se nejpozději 7 dnů před zkušebním termínem, tedy do 21. 3. 2014 včetně. Kandidát se může přihlásit na obě části zkoušky (české reálie a český jazyk) ve stejný den, nebo může každou část zkoušky skládat zvlášť (dva různé termíny). Podrobnější informace o zkoušce najdete v menu v levé části této stránky nebo na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi, kde najdete také přehled všech termínů a zkušebních míst. Pokud se termín nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí.