Další termín zkoušky z českých reálií

30. 01. 2014

V sobotu 29. 3. 2014 v 10:00 bude možné složit zkoušku z českých reálií, která je součástí zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky. Ke zkoušce je nutné přihlásit se nejpozději do 21. 3. 2014 včetně.

V sobotu 29. 3. 2014 v 10:00 bude možné složit zkoušku z českých reálií, která je součástí zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky podle nové právní úpravy (Zákon č. 186/2013 Sb.). Zkouška je určena všem cizincům, kteří žádají o státní občanství České republiky a potřebují doložit základní znalost českého ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. Ke zkoušce je nutné přihlásit se nejpozději 7 dnů před zkušebním termínem, tedy do 21. 3. 2014 včetně. Uchazeč se může přihlásit elektronicky pomocí online přihlášky nebo osobně v místě konání zkoušky. Podrobnější informace o zkoušce najdete v menu v levé části této stránky nebo na adrese http://ujop.cuni.cz/obcanstvi, kde najdete také přehled všech termínů a zkušebních míst. Pokud se termín nezobrazuje, je kapacita zcela naplněna a není možné se v daném zkušebním centru již přihlásit. Kapacita se může uvolnit, když se některý z uchazečů odhlásí.