Doložení znalosti českého jazyka a českých reálií

04. 02. 2014

Uznání dokladů, které prokazují znalosti českého jazyka a českých reálií, je v kompetenci Ministerstva vnitra. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje.

Zkoušku z českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky nemusí skládat žadatel, který doloží znalost českého jazyka a českých reálií podle Zákona o státním občanství České republiky (§ 14, odst. 4 a odst. 5). Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky pak v § 13 vymezuje rovnocenné jazykové zkoušky pro zkoušku z českého jazyka. Uznání dokladů je v kompetenci Ministerstva vnitra. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady, které je předají k posouzení Ministerstvu vnitra, které rozhodne o jejich uznání. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje. Další informace v záložce Časté dotazy (dotaz 6 a dotaz 10).