Navýšení kapacity ve zkušebních centrech

10. 03. 2014

Ve všech zkušebních centrech byla navýšena kapacita pro konání zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky. Na zkoušku je nutné se přihlásit pomocí online přihlášky nebo osobně ve zkušebním centru.

Ve všech zkušebních centrech byla navýšena kapacita zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky. Na zkoušku je nutné se přihlásit pomocí online přihlášky nebo osobně v úředních hodinách zkušebního centra, kde se zkouška koná.