Aktualizace Databanky testových úloh

29. 04. 2014

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 28. 4. 2014 aktualizována. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení.

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 28. 4. 2014 aktualizována. Upraveno bylo celkem 19 testových úloh (a jejich řešení) z těchto témat: Doprava, Vzdělávání, Politický systém, Zákonodárná a výkonná moc, Soudní moc a ochrana občanů, Občanské právo, Měna a bankovní soustava, Daňová soustava, Sociální zabezpečení, Podnikání, Mezinárodní souvislosti. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení i do modelového testu. Tato aktualizovaná databanka testových úloh je aktuálně platná pro nejbližší termín zkoušení (31. 5. 2014) a následující termíny.