Nový Zkušební řád

30. 06. 2014

Od 1. 7. 2014 je v platnosti nový Zkušební řád. Aktualizovány jsou také Informace pro kandidáty. Změny jsou v termínu podání přihlášky a uhrazení poplatku za zkoušku.

Hlavními změnami ve Zkušebním řádu je možnost přihlásit se nejméně 14 dní před termínem zkoušky a povinnost uhradit poplatek za konání zkoušky nejpozději 7 dnů po odeslání/podání přihlášky ke zkoušce. Aktualizovány jsou také Informace pro kandidáty