Aktualizace Zkušebního řádu

06. 06. 2017

Od 5. 6. 2017 je v platnosti aktualizovaný Zkušební řád. Tento zkušební řád platí pro červnový a následující termíny zkoušek. Doporučujeme se s aktualizovaným dokumentem seznámit.

Změny ve Zkušebním řádu se týkají převodů poplatku za zkoušku a lhůty pro odvolání proti výsledku zkoušky.