Termíny zkoušek 2018

03. 11. 2017

Online přihlášky na Zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2018 budou otevřeny v úterý 14. 11. 2017. Zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky bude v roce 2018 možné složit ve zkušebních centrech ÚJOP UK v těchto termínech: 26. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4., 19. 5., 1. 6., 15. 9., 6. 10., 3. 11. a 24. 11. 

Termíny pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na rok 2018:

 • pátek 26. 1. 2018 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno a Plzeň
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 24. 2. 2018 pouze Praha
  • zkouška z českého jazyka
 • sobota 24. 3. 2018 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 21. 4. 2018 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno a Plzeň
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 19. 5. 2018 pouze Praha
  • zkouška z českého jazyka
 • pátek 1. 6. 2018 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 15. 9. 2018 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 6. 10. 2018 Praha, Poděbrady, Brno
  • zkouška z českého jazyka
 • sobota 3. 11. 2018 Praha, všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 24. 11. 2018 pouze Praha
  • zkouška z českého jazyka

Výběr termínů zkoušky je součástí přihlášky ke zkoušce. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem. Online přihlášky pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2018 budou otevřeny v úterý 14. 11. 2017,