Termíny zkoušek 2019

05. 11. 2018

Online přihlášky na Zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2019 budou otevřeny v pondělí 12. 11. 2018 ve 12:00. Zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky bude v roce 2019 možné složit ve zkušebních centrech ÚJOP UK v těchto termínech: 31. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 27. 6., 4. 9., 5. 10., 2. 11. a 7. 12.

Termíny pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na rok 2019:

 • čtvrtek 31. 1. 2019 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno a Plzeň
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 23. 2. 2019 Praha, Brno
  • zkouška z českého jazyka
 • sobota 30. 3. 2019 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 27. 4. 2019 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno a Plzeň
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 25. 5. 2019 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • čtvrtek 27. 6. 2019 Praha, Liberec, Poděbrady
  • zkouška z českého jazyka
 • středa 4. 9. 2019 všechna zkušební centra (kromě Brna)
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 5. 10. 2019 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno
  • zkouška z českého jazyka
 • sobota 2. 11. 2019 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 7. 12. 2019 pouze Praha
  • zkouška z českého jazyka

Výběr termínů zkoušky je součástí přihlášky ke zkoušce. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem. Online přihlášky pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2019 budou otevřeny v pondělí 12. 11. 2018 ve 12:00.