On-line přihlášky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství na termíny 13. 3. a 10. 4. 2021 jsou otevřené. 

Volná místa zbývají zejména ve zkušebních centrech mimo Prahu.

Aktualizace Zkušebního řádu a Informací pro kandidáty

17. 06. 2019
Od 15. 6. 2019 je v platnosti aktualizovaný Zkušební řád a aktualizované Informace pro kandidáty. Tento zkušební řád platí pro zkušební termín v červnu a následující termíny zkoušek. Doporučujeme se s aktualizovanými dokumenty seznámit.

Změny se týkají například používání hodinek při zkoušce (při zkoušce nesmíte mít hodinky na ruce ani na lavici - ve zkušební místnosti jsou k dispozici hodiny).