Dne 28. 3. 2020 se ruší konání zkoušky pro účely udělování státního občanství. Sledujte aktuality a webové stránky ÚJOP UK

Zkouška 4. 9. v Plzni - změna adresy

13. 08. 2019

Zkouška z českých reálií 4. 9. 2019 v Plzni se bude z technických důvodů konat na jiné adrese. Adresa pro tento zkušební termín je: Západočeská univerzita v Plzni, Jungmannova 153/1, 306 14 Plzeň.

Původní adresa pro tuto zkoušku byla: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň. Na této adrese se zkouška 4. 9. 2019 nekoná.