Dne 28. 3. 2020 se ruší konání zkoušky pro účely udělování státního občanství. Sledujte aktuality a webové stránky ÚJOP UK

Obecné
informace

Zkouška
z českých reálií

Zkouška
z českého jazyka

O zkoušce pro účely udělování státního občanství v ČR

Chystáte se na zkoušku z českých reálií nebo zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství České republiky?
Webové stránky Občanství jsou podrobným průvodcem pro získávání informací o zkouškách a v přípravě na ně.

Více informací