Termíny zkoušek 2020

25. 10. 2019

Online přihlášky na Zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2020 budou otevřeny v pondělí 11. 11. 2019. Zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky bude v roce 2020 možné složit ve zkušebních centrech ÚJOP UK v těchto termínech: 31. 1., 29. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 19. 6., 2. 9., 19. 9., 31. 10. a 21. 11.

Termíny pro zkoušku pro účely udělování státního občanství ČR v roce 2020:
 • pátek 31. 1. 2020 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budejovice, Hradec Králové, Plzeň
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 29. 2. 2020 Praha, Brno
  • zkouška z českého jazyka
 • sobota 28. 3. 2020 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 25. 4. 2020 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno a Plzeň
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 30. 5. 2020 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • pátek 19. 6. 2020 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno
  • zkouška z českého jazyka
 • středa 2. 9. 2020 všechna zkušební centra (kromě Brna)
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 19. 9. 2020 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno
  • zkouška z českého jazyka
 • sobota 31. 10. 2020 všechna zkušební centra
  • zkouška z českých reálií + zkouška z českého jazyka
 • sobota 21. 11. 2020 Praha, Poděbrady a Brno
  • zkouška z českého jazyka

Výběr termínů zkoušky je součástí přihlášky ke zkoušce. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem. Online přihlášky pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2020 budou otevřeny v pondělí 11. 11. 2019.