Termíny zkoušek 2020

25. 10. 2019

Online přihlášky na Zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2020 budou otevřeny v pondělí 11. 11. 2019. Zkoušku z českých reálií bude v roce 2020 možné složit ve zkušebních centrech ÚJOP UK v těchto termínech: 31. 1., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 2. 9. a 31. 10.

Termíny pro zkoušku z českých reálií v roce 2020:

Výběr termínů zkoušky je součástí přihlášky ke zkoušce. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem. Online přihlášky pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2020 budou otevřeny v pondělí 11. 11. 2019.