Termíny zkoušek 2020

25. 10. 2019

Online přihlášky na Zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2020 budou otevřeny v pondělí 11. 11. 2019. Zkoušku z českého jazyka bude v roce 2020 možné složit ve zkušebních centrech ÚJOP UK v těchto termínech: 31. 1., 29. 2., 28. 3., 25. 4., 30. 5., 19. 6., 2. 9., 19. 9., 31. 10. a 21. 11.

Termíny pro zkoušku z českého jazyka v roce 2020:
  • pátek 31. 1. 2020 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budejovice, Hradec Králové, Plzeň
  • sobota 29. 2. 2020 Praha, Brno
  • sobota 28. 3. 2020 všechna zkušební centra
  • sobota 25. 4. 2020 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno a Plzeň
  • sobota 30. 5. 2020 všechna zkušební centra
  • pátek 19. 6. 2020 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno
  • středa 2. 9. 2020 všechna zkušební centra (kromě Brna)
  • sobota 19. 9. 2020 Praha, Liberec, Poděbrady, Brno
  • sobota 31. 10. 2020 všechna zkušební centra
  • sobota 21. 11. 2020 Praha, Poděbrady a Brno

Výběr termínů zkoušky je součástí přihlášky ke zkoušce. Ke zkoušce je nutné se přihlásit nejméně 14 dnů před zkušebním termínem. Online přihlášky pro zkoušku pro účely udělování státního občanství České republiky na první pololetí roku 2020 budou otevřeny v pondělí 11. 11. 2019.