Dne 31. 10. 2020 se ruší konání zkoušky pro účely udělování státního občanství. 

Zrušení termínu zkoušky dne 28. 3. 2020

11. 03. 2020

V reakci na opatření Ministerstva zdravotnictví ČR spojenými s onemocněním COVID-19 se ruší termín Zkoušky z českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR v sobotu 28. 3. 2020Všem kandidátům bude nabídnut náhradní termín zkoušky. Kandidáty bude informovat e-mailem ÚJOP UK

Sledujte webové stránky ÚJOP UK s aktuálními informacemi: http://ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi