Změna osobních návštěv ÚJOP UK

12. 03. 2020

Po dobu mimořádných opatření spojenými s onemocněním COVID-19 se ruší osobní návštěvy kandidátů ve zkušebních centrech ÚJOP UK. V úředních hodinách je nadále možné využívat telefonní a e-mailový kontakt. E-mailové a telefonické kontakty jsou uvedeny na stránkách o zkušebních střediscích na adrese http://ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi.

Sledujte webové stránky ÚJOP UK s aktuálními informacemi: http://ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi.