Přesun termínu zkoušky 13. 3. 2021 na 24. 4. 2021

05. 03. 2021

V souvislosti s vládními opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19 se přesouvá termín Zkoušky pro účely udělování státního občanství ČR ze soboty 13. 3. 2021 na sobotu 24. 4. 2021. Kandidáty bude informovat e-mailem ÚJOP UK.

Na další termíny bude otevírat ÚJOP UK online přihlášky později (na základě vývoje epidemiologické situace). Sledujte webové stránky ÚJOP UK s aktuálními informacemi: http://ujop.cuni.cz/zkouska/obcanstvi.