Aktualizace zkušebního řádu

22. 11. 2021
Od 15. 10. 2021 je v platnosti aktualizovaný Zkušební řád. Doporučujeme se s aktualizovanými dokumenty seznámit.
Byla upravena výše poplatků za odvolání a za vystavení duplikátu.