Manuál pro přípravu k subtestu psaní

15. 12. 2021

ÚJOP UK připravil ke zkoušce pro účely udělování státního občanství ČR Manuál pro přípravu k subtestu psaní. V materiálu se dozvíte jak vypadá subtest psaní, který je součástí zkoušky z českého jazyka, a jaké úlohy se v něm vyskytují. Také zde najdete příklady častých chyb

Manuál pro pířpravu k subtestu psaní je k dispozici v sekci Ke stažení.