News

<< <  Page 13 of 14  > >>

21. 03. 2014

Ke zkoušce z českých reálií (Zkouška pro účely udělování státního občanství České republiky) si s sebou přineste kromě cestovního dokladu (pasu) a dokladu o zaplacení zkoušky také průkaz o povolení k trvalému pobytu z důvodu kontroly adresy.

17. 03. 2014

V Olomouci bylo otevřeno nové zkušební centrum, kde je možné vykonat zkoušku z českých reálií. Na březnovou zkoušku se můžete přihlásit do 21. 3. 2014 pomocí online přihlášky.

10. 03. 2014

Ve všech zkušebních centrech byla navýšena kapacita pro konání zkoušky z českých reálií. Na zkoušku je nutné se přihlásit pomocí online přihlášky nebo osobně ve zkušebním centru.

24. 02. 2014

Online přihlášky na zkoušku 29. 3. 2014 byly opět otevřeny. Ke zkoušce je nutné přihlásit se nejpozději do 21. 3. 2014 včetně.

24. 02. 2014
Výsledky Zkoušky z českých reálií a českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR ze soboty 25. 1. 2014 jsou k dispozici online. Informace o výsledcích zkoušky se neposkytují ani telefonicky, ani e-mailem. Osvědčení se posílají poštou na adresu, kterou jste vyplnili v online přihlášce. 
04. 02. 2014

Uznání dokladů, které prokazují znalost českých reálií, je v kompetenci Ministerstva vnitra. Doklady k posouzení přijímají krajské úřady. ÚJOP UK tyto doklady neposuzuje ani o jejich uznání nerozhoduje.

03. 02. 2014

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 3. 2. 2014 aktualizována. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení.

30. 01. 2014

V sobotu 29. 3. 2014 v 10:00 bude možné složit zkoušku z českých reálií, která je součástí zkoušky pro účely udělování státního občanství České republiky. Ke zkoušce je nutné přihlásit se nejpozději do 21. 3. 2014 včetně.

17. 01. 2014

Ukázku záznamového archu pro zkoušku z českých reálií najdete v Modelovém testu z českých reálií.

10. 01. 2014

Databanka testových úloh z českých reálií byla ke dni 10. 1. 2014 aktualizována. Změna se promítla do elektronické Databanky testových úloh i do PDF verze ke stažení.