Czech Life and Institutions Exam – Test Question Database

This Test Question Database contains all of the test questions for the Czech Life and Institutions Exam. The test questions are divided up into three areas and a total of 30 topics:

In the Czech Life and Institutions Exam, each of the 30 topics is represented by 1 test question. More information about the topics can be found in the Specifications.

Each test question comprises the question itself and 4 alternative answers:

 • The task is usually in the form of a question and it may include a statement, text, table or picture.
 • The use of a negative in the test question is always underlined.
 • Each test question has 4 alternative answers
  • 1 answer is always correct
  • 3 answers are always incorrect
  • The answer may be in the form of a text or a picture.

Notes

 • The test questions assume you have attained a B1 language proficiency level according to the Common European Framework of Reference for Languages.
 • In addition to the official two-word designation Czech Republic (Česká republika), the one word geographic designation Czechia (Česko) is also used.
 • If the test question uses the word citizen (občan), this refers to a Czech citizen of either gender.
 • The term citizen (občan) is used in the test question to mean a Czech citizen or a person living in the Czech Republic.
 • The content of the test questions complies with the new Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.).
 • Names and surnames (e.g., pan Novák, paní Svobodová, slečna Novotná) used in the sample situations are only examples and do not refer to real people.
 • As facts may change over time, the Test Question Database is updated and supplemented on an ongoing basis.
 • The exclusive copyright holder is the National Pedagogical Institute of the Czech Republic (NPI CR).
 • All test questions for the Czech Life and Institutions Exam can be downloaded in PDF format here.

Instructions for using the Test Question Database

 1. Click on the title of the area (e.g. Občanský základ).
  • all of the topics in this area will appear
  • if you want to show all of the tasks in the databank, click on the button EXPAND ALL
 2. Click on the topic (e.g., Zvyky a tradice).
  • all test questions on this topic will appear
 3. Try to answer the test questions.
  • click on 1 alternative
 4. Check whether your choice is correct.
  • a green tick next to the task means a correct solution
  • a red cross next to the task means an incorrect solution
  • the correct answer is also shown after clicking on the text Správná odpověď?
 5. Continue with the next question.
 6. Review all of the test questions.
 7. Practice the correct answer.
 8. Use the function of the so-called advisor.
  • if you put the mouse on a word marked in blue in the online databank, the meaning of the word is shown

TEST QUESTION DATABASE FOR THE CZECH LIFE AND INSTITUTIONS EXAM

Rozbalit vše

Občanský základ

Zvyky a tradice

 1.    
  Kterým dnem začíná v českém kalendáři rok?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Jak se jmenuje sváteční období před Vánoci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 3.    
  Kraslice je vejce, které se barví a zdobí. Kdy ženy a dívky dávají mužům kraslice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 4.    
  Který státní svátek se slaví v České republice na podzim?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 5.    
  Velký pátek je svátek, který připomíná smrt Ježíše Krista. Ke kterému svátečnímu období patří Velký pátek?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 6.    
  Památce zesnulých se v Česku lidově říká Dušičky. Je to den, kdy se podle české tradice zdobí hroby květinami, rozsvěcují se svíčky a vzpomíná se na zemřelé. Ve kterém období se slaví tento svátek?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 7.    
  Den české státnosti je také svátkem svatého Václava. Kníže Václav z rodu Přemyslovců je patronem Čech a Moravy. Kdy se slaví Den české státnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 8.    
  Který den si Češi obyčejně dávají vánoční dárky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Kdo podle tradice nosí v Česku na Vánoce dárky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Který svátek ukončuje období Vánoc?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018

Doprava

 1.    
  Při jízdě osobním autem mají řidič a spolujezdci podle zákona určité povinnosti. Co musí řidič a spolujezdec dodržovat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 2.    
  Paní Svobodová jezdí na kole do práce. Ve které situaci porušuje pravidla silničního provozu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Pan Svoboda chce řídit osobní automobil. Který typ řidičského průkazu potřebuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 4.    
  Kolik piv s obsahem alkoholu může vypít řidič podle zákona při řízení auta v Česku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Který dopravní prostředek má přednost před chodcem na přechodu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 6.    
  Jak se nazývá povinné pojištění automobilu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Kdo má povinnost nosit podle zákona oblečení s reflexními prvky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 8.    
  Jak musí cestovat v autě dítě menší než 150 cm?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Od kolika let mohou jezdit děti po silnici na kole bez dohledu další osoby?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 10.    
  Která z uvedených věcí patří k povinné výbavě osobního automobilu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Zdravotní a záchranný systém

 1.    
  Paní Novotná vidí požár. Chce zavolat hasiče. Na které z těchto telefonních čísel zavolá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 2.    
  Které telefonní číslo má zdravotnická záchranná služba?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Paní Svobodová není spokojená se svou zdravotní pojišťovnou. Jak často může změnit zdravotní pojišťovnu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Zdravotní pojištění je v České republice povinné. U které z těchto institucí si jej občan zařídí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   úprava 2020
 5.    
  Která instituce nepatří do integrovaného záchranného systému
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 6.    
  Které telefonní číslo má jednotný záchranný systém (hasiči, policie, zdravotnická záchranná služba) ve všech státech Evropské unie??
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  Která součást záchranného systému má telefonní číslo 150?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Pan Novák viděl dopravní nehodu. Chce volat Policii České republiky. Které telefonní číslo použije?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 9.    
  Pan Novotný je občanem České republiky, je nezaměstnaný a je registrovaný na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Kdo platí jeho povinné zdravotní pojištění?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 10.    
  Pan Svoboda ztratil průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny. Do kolika dnů musí nahlásit ztrátu zdravotní pojišťovně?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017

Vzdělávání

 1.    
  Ve kterém z těchto měsíců začíná na základních školách v Česku školní rok?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 2.    
  Která z těchto institucí poskytuje předškolní vzdělávání pro děti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 3.    
  Kolik let trvá v České republice povinná školní docházka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Kdy mají žáci základních a středních škol v České republice hlavní prázdniny?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Dcera paní Svobodové ukončila studium státní závěrečnou zkouškou a obhájila diplomovou práci. Kterou školu právě ukončila?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 6.    
  Manželé Svobodovi mají čtyři děti. Aleně jsou 4 roky, Janovi 10 let, Ivanovi 19 let a Tereze je 21 let. Které z jejich dětí má povinnou školní docházku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  Kdo v České republice určuje, kam bude dítě chodit na základní školu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Na které škole získala Ing. Petra Novotná své nejvyšší vzdělání?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  Jak se jmenují střední školy, které poskytují všeobecné vzdělání?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Na které z těchto škol se skládá maturitní zkouška?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Politický systém

 1.    
  Po volbách v České republice sestavuje vládu její nový předseda. Tato vláda musí požádat o důvěru. Která instituce hlasuje o důvěře vládě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 2.    
  Který dokument České republiky popisuje základní pravidla pro rozdělení státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Která věta o politickém systému České republiky je pravdivá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 4.    
  Na kterém obrázku je česká státní vlajka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg>

   alternativa B
   [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=cs>

   alternativa C
   [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg?uselang=cs>

   alternativa D
   [online]. [cit. 2015-10-14]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg>
 5.    
  Kdo může rozhodnout o změně Ústavy České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 6.    
  Kterou z těchto vět začíná česká státní hymna?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  Pan Novák svolal na náměstí demonstraci. Který právní předpis mu umožňuje svolat demonstraci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 8.    
  Které barvy jsou na české státní vlajce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Velký státní znak České republiky se skládá ze čtyř částí. Které území symbolizuje levá horní část?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   [online].[cit. 2013-08-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg>
 10.    
  Který státní symbol České republiky je na obrázku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   [online]. [cit. 2013-09-27]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Small_coat_of_arms_of_the_Czech_Republic.svg>

Zákonodárná a výkonná moc

 1.    
  Která z těchto osob může navrhnout v České republice zákon?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 2.    
  Pan Svoboda se chce stát poslancem Poslanecké sněmovny ČR. Kolik let nejdéle může být poslancem v jednom volebním období?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 3.    
  Kdo se může stát prezidentem České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 4.    
  Právo veta znamená možnost vrátit zákon znovu k projednání Poslanecké sněmovně a nepodepsat jej. Kdo má při schvalování zákonů právo veta?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 5.    
  Které komory tvoří Parlament České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Senát Parlamentu České republiky dal souhlas se jmenováním ústavního soudce. Kdo následně jmenuje ústavního soudce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  Kolik volených zástupců má Senát České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 8.    
  Která z těchto činností je úkolem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 9.    
  Kdo schvaluje zákony v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 10.    
  Kdo řídí vládu v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Soudní moc a ochrana občanů

 1.    
  Pan Novotný určuje výši trestu za trestné činy. Kterou funkci vykonává?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Paní Svobodová způsobila dopravní nehodu. Kdo ji může obhajovat u soudu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Který z těchto soudů rozhoduje o zrušení zákonů, které neodpovídají Ústavě České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 4.    
  Která instituce má za úkol chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 5.    
  Pan Novotný pracuje jako advokát. Kterou z těchto činností může dělat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 6.    
  Na které z těchto institucí se podává trestní oznámení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 7.    
  Co je úkolem státního zástupce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Co je úkolem ombudsmana?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 9.    
  Paní Svobodová se chce rozvést. Která instituce rozhodne o rozvodu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 10.    
  Soud odsoudil pana Nováka k 10 letům vězení. Kterým dokumentem vyhlásil soudce vinu a trest?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020

Volby

 1.    
  Do které instituce Evropské unie volí čeští občané své zástupce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Jak často se konají řádné volby do obecního zastupitelstva?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Od kolika let se může občan České republiky stát starostou?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Kdo je nejvyšším představitelem kraje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Kdo je nejvyšším představitelem hlavního města Prahy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Do které instituce nemohou občané České republiky volit své zástupce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Občané hlasovali o tom, jestli jejich obecní úřad postaví v obci novou radnici. Jak se jmenuje toto hlasování občanů?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Pan Novák je občanem České republiky a přišel k volbám. Kterým dokladem prokáže volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  V lednu 2018 volili Češi přímou volbou prezidenta České republiky. Za jak dlouho od poslední volby prezidenta bude další řádný termín prezidentských voleb?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 10.    
  Od kolika let se může občan České republiky účastnit voleb jako volič?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Základní právní pojmy, správní a trestní právo

 1.    
  Která z těchto vět o státním občanství České republiky je pravdivá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Který úřad vydává občanům České republiky nový občanský průkaz?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Paní Nováková si pořídila psa, a proto musí splnit určité povinnosti. Co paní Nováková ale nemusí udělat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Ve kterém případě paní Nováková nemusí požádat o nový občanský průkaz?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 5.    
  Které chování je trestným činem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 6.    
  Pan Novotný je občanem České republiky a ztratil cestovní pas. Kde může požádat o nový pas?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Který z těchto úřadů může vydat potvrzení, že občan nemá záznam o trestu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Který z těchto úřadů může ověřit podpis v písemném dokumentu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Kolky slouží k zaplacení správních poplatků na státních úřadech. Která z těchto institucí prodává kolky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 10.    
  Trestní odpovědnost mají podle zákona také mladistvé osoby. Která z těchto osob patří mezi mladistvé?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017

Občanské právo

 1.    
  Paní Svobodové se rozbil nový počítač. Šla jej proto reklamovat. Do kolika dnů musí prodejce vyřídit její reklamaci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Paní Novotná si pronajala byt na dobu neurčitou. Pronajímatel chce, aby zaplatila kauci (peněžní jistotu). Jak vysoká může být kauce podle zákona?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 3.    
  Pan Novotný chce koupit dům, který je na prodej. Na kterém úřadě získá informaci, kdo je majitelem domu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 4.    
  Který majetek se zapisuje do katastru nemovitostí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 5.    
  Paní Svobodová si koupila v internetovém obchodě šaty. Když jí zboží přišlo, zjistila, že šaty mají jinou barvu, než si objednala. Do kolika dnů může paní Svobodová odstoupit od kupní smlouvy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 6.    
  Která z těchto osob může vést řízení o dědictví?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 7.    
  Paní Nováková má velké dluhy. Soud rozhodl, že musí dluh zaplatit. Kdo smí dluh vymáhat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Paní Nováková koupila pozemek a chce postavit rodinný dům. Potřebuje získat stavební povolení. Který z těchto úřadů jí vydá stavební povolení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 9.    
  Pan Novák si půjčil lyže z půjčovny lyží. Kterou smlouvu uzavřel pan Novák s půjčovnou?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 10.    
  Pan Novák nemůže splácet úvěry bankám. Chce požádat o vyhlášení osobního bankrotu. Která instituce bude rozhodovat o vyhlášení osobního bankrotu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Rodinné právo

 1.    
  Kdo může v České republice uzavřít manželství?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 2.    
  Který z těchto úřadů může ukončit manželství rozvodem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Manželé Svobodovi jsou občané České republiky. Chtějí adoptovat dítě z dětského domova. Která instituce rozhoduje o adopci?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Manžel nedává manželce peníze na domácnost a výživu dětí. Manžel neplní povinnosti ke své rodině. Kdo může určit výživné na děti?  
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 5.    
  Panu Novákovi zemřela manželka. Kterou listinu mu vydá matriční úřad?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Paní Horáková ztratila rodný list. Kde musí požádat o vydání nového rodného listu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  Paní Nováková změnila po rozvodu příjmení. U které z těchto institucí změnu příjmení oznámila?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Jak se jmenuje dokument, který manželům vydá matriční úřad po uzavření manželství?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 9.    
  Který matriční doklad získá český občan po narození?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 10.    
  Manželé Novákovi se rozvedli. Jak se jmenuje dokument, který dostanou po rozvodu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Měna a bankovní soustava

 1.    
  Která instituce vydává v České republice bankovky a mince?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Na bankovce je známá česká spisovatelka – autorka knihy Babička. Jak se tato žena jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   Peníze, koruna, mince [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://pixabay.com/cs/pen%C3%ADze-koruna-mince-bankovky-%C4%8Desky-215006/>
 3.    
  Jak se nazývá měna České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Pan Svoboda si chce vyměnit české koruny za eura. Kolik korun zaplatí za 1 euro při aktuálním kurzu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Jakou nejvyšší hodnotu má platná česká bankovka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Jakou nejnižší hodnotu má platná česká bankovka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Paní Svobodová si kupuje nové auto za 650 000 korun. Chce zaplatit v hotovosti, ale prodejce nemůže podle zákona tak velkou peněžní částku přijmout. Jakou maximální částku v hotovosti může prodejce přijmout?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 8.    
  Paní Novotná ztratila svou platební kartu. Co musí udělat nejdříve pro to, aby ochránila své peníze na bankovním účtu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 9.    
  Pan Svoboda si chce vyměnit české koruny za eura. Ve směnárně je tato tabule:
  měna počet nákup střed prodej
  EUR 1 25 Kč  25,50 Kč 26 Kč 
  BEZ POPLATKŮ
  Kolik korun zaplatí pan Svoboda za 100 eur?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 10.    
  Která z těchto situací popisuje úvěr?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Daňová soustava

 1.    
  Pan Novotný je podnikatel a má ze zákona povinnost platit daně. Který úřad kontroluje, jak platí daně?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Pan Svoboda vlastnil byt 15 let a na začátku roku ho prodal. Kterou daň musí pan Svoboda zaplatit?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 3.    
  Nepřímé daně jsou součástí ceny výrobků a služeb. Která z těchto daní je nepřímá?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 4.    
  Paní Svobodová si koupila domů novou televizi. Kterou daň musí zaplatit v ceně televize?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Na kterém úřadu podává podnikatel daňové přiznání?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
   Ze kterého z těchto druhů příjmu zaplatí paní Svobodová daň?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  Na účtence za zboží je uvedeno:
  Prodejní cena bez daně 10 000 Kč
  DPH 2 100 Kč
  Prodejní cena s daní 12 100 Kč
  Která daň je na účtence uvedena?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Co označuje zkratka DPH?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 9.    
  Který druh zboží má v ceně spotřební daň?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 10.    
  Pan Svoboda má zaplatit dluh 2 500 Kč na dani z příjmů. Kterému úřadu dluh zaplatí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   vlastní text

Sociální zabezpečení

 1.    
  Který úřad poskytuje podporu v nezaměstnanosti
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Panu Novotnému je 62 let a brzy půjde do starobního důchodu. Jak se jmenuje úřad, kde může žádat o starobní důchod?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Pan Novotný žije sám a má nedostatečný příjem. Na kterém úřadu bude pan Novotný žádat o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Pan Novák pracuje ve stavební firmě a v současné době je nemocný. Nedostává mzdu, ale peněžitou dávku. Jak se tato dávka jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Do kolika let věku dítěte je možné čerpat rodičovský příspěvek?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 6.    
  Hmotná nouze je situace, kdy si člověk nemůže z různých důvodů zajistit základní životní podmínky. Která sociální dávka nepatří mezi pomoc v hmotné nouzi?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 7.    
  Panu Novákovi je 56 let a je nezaměstnaný. Jaká je nejdelší doba, po kterou může dostávat podporu v nezaměstnanosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 8.    
  Paní Nováková pracuje jako učitelka na základní škole a čeká své první dítě. Má 3 týdny před porodem. Kterou z těchto peněžitých dávek může dostat před narozením dítěte?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Manželé Svobodovi pracují na úřadu a paní Svobodová čeká dítě. Kdo může dostat rodičovskou dovolenou?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 10.    
  Paní Nováková byla v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce. Včera začala pracovat. Kterým z těchto způsobů ukončí své zařazení v evidenci nezaměstnaných?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Zaměstnání

 1.    
  Paní Novotná dává výpověď ze svého pracovního poměru. Jaká je délka výpovědní doby podle zákona?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 2.    
  Výpovědní doba se počítá ode dne doručení výpovědi. Jak dlouhá je výpovědní doba u dohody o pracovní činnosti (DPČ)?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 3.    
  Který z těchto údajů musí být podle zákona v každém případě v pracovní smlouvě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 4.    
  Minimální mzda je podle zákona nejnižší možná mzda zaměstnance. Jaká je aktuální minimální měsíční mzda v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 5.    
  Pan Novák má zaměstnání na plný pracovní úvazek. Kolik hodin týdně musí podle zákona pracovat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Který zákon nebo zákoník upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Pan Novák uzavřel s firmou Stavby, s. r. o., pracovní poměr na dobu určitou. Jakou nejdelší dobu může trvat tento nový pracovní poměr bez prodloužení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 8.    
  Paní Nováková má nové zaměstnání. Bude pracovat jako prodavačka. Získala pracovní smlouvu na dobu neurčitou s maximální zkušební dobou. Jaká bude podle zákona délka zkušební doby paní Novákové?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Jaká je podle zákona délka týdenní pracovní doby v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Jaká je výměra dovolené pro zaměstnance podle zákona?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020

Podnikání

 1.    
  Pan Novák je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Jak se nazývají jeho příjmy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 3. 2. 2015
 2.    
  Která práce není živnost?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014
 3.    
  Podnikatel založil firmu. Ke které z uvedených daní se musel zaregistrovat na finančním úřadě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 4.    
  Které pojištění musí zaměstnavatel v České republice platit za své zaměstnance?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Pan Novák je majitelem obchodu s oděvy. Který úřad vydal panu Novákovi povolení k podnikání?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 6.    
  Pan Malý se rozhodl podnikat jako malíř pokojů. Na úřadě požádal, aby mu vydali živnostenské oprávnění. Kolik zaplatí za ohlášení živnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 7.    
  V obchodním rejstříku jsou informace o podnikatelích na území České republiky a je přístupný veřejnosti v online podobě. Kdo zveřejňuje obchodní rejstřík v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 8.    
  Jak se označuje daň ze zisku, kterou platí podnikatelé a firmy státu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Podnikatel podal žádost o vydání koncese, aby mohl provozovat cestovní kancelář. Který úřad zapíše podnikatele do rejstříku a vydá mu výpis?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 10.    
  Který z těchto dokumentů potřebuje občan k vykonávání volné živnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 28. 4. 2014

Základní geografické informace o České republice

Poloha, rozloha a přírodní poměry

 1.    
  Jaké je mezinárodní postavení České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Kdy začíná podle českého kalendáře léto?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Kde pramení řeka Labe?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Polabská nížina je největší nížina v Česku. Které číslo na mapě označuje Polabskou nížinu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Jaká je přibližně rozloha Česka?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Která řeka teče Prahou?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Ve kterém klimatickém pásu se nachází Česká republika?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 8.    
  Nejvyšší hora Moravy se nachází v pohoří Hrubý Jeseník. Jak se tato hora jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 9.    
  Které státy sousedí s Českem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 10.    
  Nejvyšší hora v České republice je Sněžka. Jakou má přibližně nadmořskou výšku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Příroda a krajina

 1.    
  Které z těchto míst není na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 2.    
  Který národní park leží na Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  V Česku se nachází několik významných center zimních sportů. Které z těchto míst je známé jako centrum zimních sportů?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 4.    
  Paní Svobodová chce jet na dovolenou na Moravu a chce tam navštívit hory. Kam pojede?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Orlík je přehrada, která zadržuje v Česku nejvíce vody. Jak se jmenuje řeka, na které se přehrada Orlík nachází?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 6.    
  Památná hora Čechů se nachází v Ústeckém kraji blízko Roudnice nad Labem. Jak se tato hora jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   SKÁLA, B. [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ctin%C4%9Bves-a-%C5%98%C3%ADp2017.jpg>
 7.    
  Pan Novák chce jet na výlet na hrad, který postavil Karel IV. pro korunovační klenoty. Kterou památku chce navštívit?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Které město zapsané na seznamu UNESCO leží v jižních Čechách?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 9.    
  Jak se jmenuje nejvyšší pohoří na Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Které lázeňské město se nachází ve středních Čechách? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014

Regiony a místa

 1.    
  Ve kterém městě sídlí Západočeská univerzita (ZČU)?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 2.    
  Jak se jmenuje největší letiště v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Kateřinu přijali ke studiu na Univerzitě Palackého, která je nejstarší univerzitou na Moravě. Ve městě, kde bude studovat, je také památka UNESCO – sloup Nejsvětější Trojice. Ve kterém městě bude Kateřina studovat?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   ONDRANESS [online]. [cit. 2019-12-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sloup_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice,_Olomouc.jpg>
 4.    
  Ve kterém městě sídlí Krajský úřad Středočeského kraje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Které město je centrem Moravskoslezského kraje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Které číslo na mapě označuje Olomoucký kraj?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Perník je tradiční české pečivo s medem a kořením. Které město je slavné díky výrobě perníku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 8.    
  Česko se skládá ze tří historických zemí: Čech, Moravy a Slezska. Které z těchto měst leží na Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 9.    
  Které číslo na mapě označuje Kraj Vysočina?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Které z těchto měst je průmyslovým centrem severních Čech?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Ochrana životního prostředí

 1.    
  Česko má bohaté zásoby podzemních minerálních vod. Pramen minerální vody Vincentka se nachází v lázních Luhačovice. Které číslo na mapě označuje město Luhačovice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 2.    
  Který národní park leží u hranice Česka s Polskem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Třídění odpadu pomáhá chránit životní prostředí. Kterou barvu má kontejner na papír?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Které číslo označuje největší národní park v České republice – Šumavský národní park?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Tříděný odpad se ukládá do barevných kontejnerů. Co nepatří do žlutého kontejneru?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 6. 2014
 6.    
  Pan Svoboda třídí odpad. Co dává do modrého kontejneru?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 7.    
  Ve kterém kraji dosud probíhá těžba hnědého uhlí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 8.    
  Paní Svobodová se rozhodla jet s rodinou na výlet do národního parku. Co tam můžou dělat bez povolení?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Tříděný odpad se ukládá do barevných kontejnerů. Co patří do zeleného kontejneru?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 10.    
  V Česku se nacházejí čtyři území s nejvyšším stupněm ochrany přírody. Jak se tato území nazývají?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020

Sociokulturní souvislosti

 1.    
  Kolik obyvatel má přibližně Česká republika?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 2.    
  Národnostní menšinou je skupina občanů České republiky, kteří se hlásí k jiné než české národnosti. Kdo tvoří největší národnostní menšinu v Česku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  Kulturní region Haná je významnou zemědělskou oblastí a je známý lidovými zvyky. Které krajské město je centrem kulturního regionu Haná?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Veřejnoprávní rozhlas je rádio, které poskytuje službu veřejnosti. Jeho povinnosti definuje zákon. Která z těchto rozhlasových stanic je veřejnoprávní?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Kolik obyvatel má hlavní město Praha?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 6.    
  Toto město bylo a je historickým centrem českého Slezska. Nachází se zde Slezská univerzita, Slezské zemské muzeum i Slezské divadlo. Jak se město jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  Které náboženství je v Česku nejrozšířenější?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Ve kterém městě Česka žije po Praze nejvíc obyvatel
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  Které tvrzení odpovídá postavení žen v české společnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Jak se jmenuje největší město na Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Socioekonomické souvislosti

 1.    
  Ve kterém kraji je atomová elektrárna Temelín?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Která z těchto měst spojuje dálnice D1?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Jak se jmenuje slavný český podnik, který vyrábí klavíry?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 4.    
  V Kopřivnici se vyrábí nákladní automobily tradiční značky. Jak se tato značka jmenuje?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 5.    
  Který pivovar vyrábí pivo značky Pilsner Urquell?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Pro výrobu piva je důležitou surovinou chmel. Kde se pěstuje chmel?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Z Prahy do Ostravy vede nejdůležitější železniční trať v Česku. Kterým z těchto měst tato železniční trať prochází?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 8.    
  Které elektrárny vyrábí nejvíce elektrické energie v České republice?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 9.    
  Která značka osobních automobilů se vyrábí ve městě Mladá Boleslav?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Tradiční českou značkou je Becherovka. Ve kterém městě se tento alkoholický nápoj vyrábí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Mezinárodní souvislosti

 1.    
  Jak se jmenuje mezinárodní vojenská organizace, která zajišťuje bezpečnost České republiky?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 2.    
  Česká republika je členem Evropské unie. Které z těchto měst je sídlem hlavních orgánů Evropské unie?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  V roce 2004 vstoupily do Evropské unie státy tzv. Visegrádské skupiny. Které čtyři státy tuto skupinu tvoří?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 4.    
  Které město je sídlem Evropského soudu pro lidská práva?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  V roce 2007 Česko vstoupilo do schengenského prostoru. Do které z těchto zemí může český občan cestovat bez kontroly na hranicích?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 6.    
  Evropskou unii nyní tvoří 27 států. Který stát vystoupil v roce 2020 z Evropské unie?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  V roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie. Co může od té doby dělat český občan?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Evropská komise je výkonný orgán Evropské unie a řídí její politiku. Kolik zástupců má Česko v Evropské komisi?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 9.    
  Česká republika je členem NATO. Které město je sídlem této organizace?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 10.    
  Do které z těchto zemí nemůže cestovat český občan pouze s občanským průkazem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Základní historické a kulturní informace o České republice

Středověk

 1.    
  Kdo podle pověsti vystoupil na horu Říp?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Které z těchto českých měst založili husité na začátku 15. století?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 3.    
  Jan Žižka má jezdeckou sochu na vrchu Vítkově v Praze. Kdo byl Jan Žižka? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 4.    
  Jak se podle pověstí jmenuje kněžna, která předpověděla slávu Prahy?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Jak se jmenovali bratři, kteří šířili křesťanství na Velké Moravě?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Který rod vládl v Čechách od 9. století do roku 1306?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Kdo byl mistr Jan Hus?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Ze kterého rodu byl slavný český král a římský císař Karel IV.?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  Kdo založil první českou univerzitu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 10.    
  Co bylo cílem husitů?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Novověk

 1.    
  Na přelomu 16. a 17. století se Praha stala kulturním centrem Evropy. Jak se jmenoval panovník, který tehdy v Čechách vládl?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 2.    
  Který rod začal vládnout Českému království v roce 1526 a vládl až do roku 1918?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 3.    
  V roce 1618 se čeští nekatoličtí šlechtici postavili proti císaři. Tato událost začala válku, která se rozšířila téměř po celé Evropě. Jak se tato válka jmenuje?  
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 4.    
  Ve kterém městě se odehrává pověst o Golemovi, kterého stvořil rabi Löw?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Jan Amos Komenský byl významný český filozof, teolog a spisovatel, který žil v 17. století. Ve kterém oboru se nejvíce proslavil?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 6.    
  Jak se jmenovala slavná císařovna, která vládla v českých zemích v 18. století?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  České země byly od roku 1867 součástí Rakouska-Uherska. Kdy přestalo existovat Rakousko-Uhersko?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Jak se říká rozvoji české kultury v 19. století?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 9.    
  Jak se jmenuje město, u kterého se odehrála v roce 1620 bitva na Bílé hoře?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 10.    
  Který panovník zavedl v českých zemích povinnou školní docházku pro děti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Dějiny Československa do roku 1948

 1.    
  Co pro Československo znamenala mnichovská dohoda, kterou podepsalo Německo a další tři státy v září 1938?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Jak se jmenovala jedna z českých obcí, kterou Němci po atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942 zcela zničili?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 3.    
  Jak se jmenoval československý prezident, který žil za 2. světové války ve Velké Británii?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Které velké armády osvobodily území Československa v roce 1945?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Co se stalo 17. listopadu 1939 na českém území?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 6.    
  Kdo se stal prvním československým prezidentem v roce 1918?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Jak se jmenoval zastupující říšský protektor, na kterého spáchali Gabčík a Kubiš v roce 1942 v Praze atentát?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 8.    
  Který den si Česká republika připomíná konec druhé světové války - Den vítězství?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Která historická událost předcházela vzniku Československa v roce 1918? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 10.    
  Kdy vznikl samostatný československý stát?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013

Dějiny Československa od roku 1948 do roku 1989

 1.    
  Kdo získal v únoru 1948 vládu nad Československem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 2.    
  Jak se jmenoval student, který se upálil v lednu 1969 v Praze na Václavském náměstí?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 3.    
  Jak dlouho trvala totalitní vláda Komunistické strany Československa?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
 4.    
  Jak se jmenoval dokument, kterým někteří občané v 70. letech protestovali proti komunistickému režimu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 5.    
  Která významná událost české historie se stala 21. srpna 1968? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 6.    
  Kdy začala v Československu sametová revoluce?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 7.    
  Kdo se stal v prosinci 1989 československým prezidentem?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Jaký program měla protikomunistická občanská iniciativa Charta 77?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 9.    
  Pražské jaro je období politického a kulturního uvolnění během vlády Komunistické strany Československa. Ve kterém roce proběhlo?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 10.    
  Jak se jmenovala česká politička odsouzená v roce 1950 v politickém procesu k trestu smrti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017

Dějiny Česka od roku 1989

 1.    
  Kdy vznikla samostatná Česká republika?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 11. 12. 2017
 2.    
  Česká republika je od roku 1999 členem NATO. K čemu tato organizace slouží? 
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 9. 12. 2019
 3.    
  Kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 4.    
  Které dva státy vznikly po rozpadu Československa v roce 1993?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 5.    
  Kdy se v České republice slaví Den boje za svobodu a demokracii?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  Kterou z těchto funkcí vykonával Václav Havel?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 8. 12. 2014
 7.    
  Který den se slaví státní svátek Den obnovy samostatného českého státu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 8.    
  Kdo se stal českým prezidentem po Václavu Havlovi v roce 2003?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 9.    
  Kdo se stal českým prezidentem po Václavu Klausovi v roce 2013?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Česká armáda se účastní různých zahraničních misí. Ve které zemi takto působí už od roku 2002?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016

Významné osobnosti od 19. století do současnosti

 1.    
  Které z těchto hudebních děl složil Antonín Dvořák?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
 2.    
  Jak se jmenuje hlavní postava nejznámějšího románu Jaroslava Haška?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 3.    
  Který český spisovatel získal Nobelovu cenu za literaturu?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 4.    
  Který slavný český režisér žil v USA a dostal dvě filmové ceny Oscar?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 5.    
  V roce 1959 dostal Jaroslav Heyrovský jako první Čech Nobelovu cenu. Ve kterém oboru ji získal?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 6.    
  V českých animovaných filmech pro děti můžete vidět různá zvířata. Které zvíře je typické pro filmy Zdeňka Milera?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
 7.    
  Jak se jmenoval český podnikatel a zakladatel významné strojírenské firmy v Plzni?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 8.    
  Co vynalezl český chemik Otto Wichterle?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
 9.    
  Jak se jmenuje literární dílo, které napsal Karel Hynek Mácha?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
 10.    
  Ve kterém sportu se proslavil Jaromír Jágr?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015

Umění od středověku do současnosti

 1.    
  Která významná pražská židovská památka je na obrázku?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   BARÁNEK, D. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Josefov,_Staronov%C3%A1_synagoga_01.jpg>
 2.    
  Na kterém obrázku jsou Pražský hrad s gotickým Chrámem svatého Víta – symboly české státnosti?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   GROH, J. [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Povodn%C4%9B_v_Praze,_33.jpg>

   alternativa B
   ADÁMEK, P. [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno-%C5%A0pilberk_2.jpg>

   alternativa C
   H2K4. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov,_z%C3%A1mek_%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov.JPG>

   alternativa D
   DUDÍK, J. [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%BD_%C5%A0ternberk,_z%C3%A1mek_01.jpg>
 3.    
  Na kterém obrázku je Národní divadlo v Praze?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   ACONCAGUA. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rudolfinum_Prague.jpg>

   alternativa B
   ZÖRNER, P. E. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-20_n%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg>

   alternativa C
   SCHAEFER, H. P. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prag_obecni_d%C3%BBm_gemeindehaus.jpg>

   alternativa D
   BAYARCAL, C. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_National_Museum.jpg>
 4.    
  Na kterém obrázku je hrad Karlštejn, který založil Karel IV.?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   LEHOTSKY. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_K%C5%99ivokl%C3%A1t_(K%C5%99ivokl%C3%A1t).JPG>

   alternativa B
   PAKOS. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loket0809.JPG>

   alternativa C
   RITTER, M. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Karl%C5%A1tejn_06.jpg>

   alternativa D
   BJALEK, M. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Bouzov_(Bouzov),_Bouzov.JPG>
 5.    
  Na kterém obrázku je Petřínská rozhledna v Praze?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   MEJSNAR, O. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jested_002.JPG>

   alternativa B
   RODGE500. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PetrinObservationTower.jpg>

   alternativa C
   EULENJAEGER. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoher_Schneeberg_CZ_Turm.jpg>

   alternativa D
   HAROLD. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lednice,_minaret_(02).jpg?uselang=cs>
 6.    
  Na kterém obrázku je gotický kostel svaté Barbory v Kutné Hoře?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: B
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 20. 11. 2013
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   ZÖRNER, P. E. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-15_St_Nicholas.jpg>

   alternativa B
   MIAOW, M. [online]. [cit. 2013-08-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutna_Hora_CZ_St_Barbara_Cathedral_front_view_01.JPG>

   alternativa C
   [online]. [cit. 2013-09-06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_church_St_Ignace.JPG>

   alternativa D
   PRAZAK. [online]. [cit. 2013-08-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tismice_-_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD_rom%C3%A1nsk%C3%A9_baziliky.jpg>
 7.    
  Koho představuje tato socha na pražském Vítkově?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: A
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 12. 12. 2016
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   PatrikPaprika. [online]. [cit. 2016-04-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1rodn%C3%AD_pam%C3%A1tn%C3%ADk_na_V%C3%ADtkov%C4%9B_(05).jpg>
 8.    
  Vila Tugendhat (na obrázku) je na seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO. Kde se nachází?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: D
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 14. 12. 2020
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   Justraveling.com [online]. [cit. 2020-12-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Villa_Tugendhat#/media/File:Tugendhat_Villa_in_Brno.jpg>
 9.    
  Orloj jsou středověké hodiny na věži. Na kterém obrázku je Pražský orloj?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 7. 12. 2015
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   alternativa A
   DILIGENT. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olomoucky_Orloj.jpg?uselang=cs>

   alternativa B
   AKTRON. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Jind%C5%99i%C5%A1sk%C3%A1,_v%C4%9B%C5%BE.jpg>

   alternativa C
   GROUTAS, G. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prazsky_orloj_celkovy_pohled.jpg?uselang=cs>

   alternativa D
   ŠJů. [online]. [cit. 2015-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDatec,_Chmelov%C3%BD_orloj.jpg?uselang=cs>
 10.    
  Na obrázku je známá pražská budova ve stylu secese. K čemu slouží tato budova?
  1. Správná odpověď?Správná odpověď: C
  2. Datum aktualizace testové úlohy: 10. 12. 2018
  3. Zobrazit citaceCitace obrazového materiálu:
   PADDY [online]. [cit. 2018-12-10]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_2005-09-19_Main_Station-00.jpg>