Kontakty

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
poštovní schránka 21
170 34 Praha 7

www.mvcr.cz
posta@mvcr.cz
obcanmat@mvcr.cz
logo-mvcr

Tento kontakt využijte, pokud máte dotaz:

 • k zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • k žádosti o státní občanství České republiky
 • ke správnímu poplatku spojenému s udělením státního občanství České republiky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

www.msmt.cz
posta@msmt.cz
marie.cernikova@msmt.cz
logo-mvcr

Tento kontakt využijte, pokud máte dotaz:

 • k vyhlášce o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR
 • ke koncepci zkoušky z českého jazyka a českých reálií

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova
Ústav jazykové a odborné přípravy
Výzkumné a testovací centrum
Vratislavova 29/10
128 00 Praha 2

http://www.ujop.cuni.cz/
http://ujop.cuni.cz/obcanstvi
obcanstvi@ujop.cuni.cz

logo-mvcr

Tento kontakt využijte, pokud máte dotaz:

 • k organizaci zkoušky z českého jazyka a zkoušky z českých reálií (termíny konání, místa konání, přihlášky, poplatky, osvědčení)
 • k průběhu zkoušky (forma zkoušky, hodnocení, informace pro kandidáty, Zkušební řád)
 • k obsahu zkoušky z českého jazyka
 • k přípravě ke zkoušce z českého jazyka
Národní pedagogický institut České republiky
 

Národní pedagogický institut České republiky

Senovážné náměstí 872/25

110 00 Praha 1

Pracoviště Hostivař

Weilova 1271/6

102 00 Praha 10

https://www.npi.cz/
http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz
obcanstvi@cestina-pro-cizince.cz

logo-npi

Tento kontakt využijte, pokud máte dotaz:

 • k obsahu zkoušky z českých reálií
 • k těmto internetovým stránkám

Pokud jste novinář, obracejte se na následující tiskové odbory nebo oddělení: