Zkušební místa

Výběr místa konání zkoušky z českého jazyka a/nebo českých reálií je součástí přihlášky ke zkoušce. Zkušební institucí pro zkoušku z českého jazyka a/nebo českých reálií je Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK).

Místa, kde je možné zkoušku vykonat

Hlavní město Praha

Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha-Voršilská, Voršilská 144/1, 110 00 Praha 1

Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Praha-Krystal, José Martího 2/407 (budova C), 160 00 Praha 6

Středočeský kraj

Ústav jazykové a odborné přípravy, Studijní středisko Poděbrady, Jiřího náměstí 1/I, 290 01 Poděbrady

Plzeňský kraj

Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň

Jihočeský kraj

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Dukelská 9, 370 01 České Budějovice

Liberecký kraj

Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1 (budova G), 461 17 Liberec 1

Královéhradecký kraj

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6, 500 03 Hradec Králové

Olomoucký kraj

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Křížkovského 10, 772 00 Olomouc

Moravskoslezský kraj

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Reální 1476/5, 701 03 Moravská Ostrava

Jihomoravský kraj

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince, Arne Nováka (budova D), 602 00 Brno