On-line přihlášky ke zkoušce pro účely udělování státního občanství na termíny 13. 3. a 10. 4. 2021 jsou otevřené. 

Volná místa zbývají zejména ve zkušebních centrech mimo Prahu.

Czech Language Exam – Sample Test

Try out the Czech Language Exam!

You did not pass the sample exam?

Then you can prepare for the exam in one of the following ways:

Available textbooks (B1 proficiency level) can also help you prepare for the exam or the leaflet 10 tips how to succeed in WRITING or Beware of the most common mistakes.

Please review the Exam Rules and Information for Candidates prior to taking the exam.