Các dạng mẫu thi tiếng Chech

Bạn hãy làm  thử bài thi tiếng Czech!

Nếu bạn không đạt kết quả trong phương thức mẫu?

Nếu vậy bạn có thể chuẩn bị thi:

Khi chuẩn bị thi tiếng Czech thì bạn cũng có thể dựa vào sách giáo khoa có sẵn (trinh độ B1) hoặc tờ rơi 10 lời khuyên làm thế nào để thành công trong việc VIẾT BÀI hoặc Cẩn thận với những sai lầm thường xuyên nhất

Trước khi thi bạn cần làm quen với Qui định thi  Thông tin cho các thi sinh.