Signing up for the Exam

An applicant may sign up for the Czech Citizenship Exam:

You have to register for the exam at least 14 days prior to the exam date. 

Please select the date and venue of the exam in the exam application form. If a date does not appear on the application form, all the places are full and it is no longer possible to sign up for the exam at the exam centre in question. A place may become available if a candidate cancels. 

Poplatek za zkoušku je třeba uhradit do 7 dnů od podání/dodání přihlášky ke zkoušce podle platebních údajů, které kandidát dostane e-mailem spolu s potvrzením o přihlášení.

Přihlášku lze rušit nebo měnit do uzavření přihlášek, to je 14 dnů před termínem zkoušky. V případě zrušení nebo změny zaplacené přihlášky je kandidátovi účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč.

On the day of the exam, you must arrive and register for the exam at least 30 minutes prior to the start of the exam.

Please bring a valid, internationally recognised travel document (passport), your permanent residence card and proof of payment of the exam fee (a printout of the on-line banking confirmation or bank account statement is sufficient).

Please review the Exam Rules and Information for Candidates before the exam.