Những thời hạn thi trong năm

Thi về cuộc sống, xã hội Czech có thể thi tại  những địa điểm thi về cuộc sống, xã hội Czech. Bài thi sẽ được tiến hành vào thứ tư, thứ sáu hoặc thứ bảy và bắt đầu vào 10:00 giờ. Vào ngày thi thì các bạn phải đến đăng ký ít nhất là 30 phút trước khi thi.

NgàyMôn thiĐịa điểm
thứ sáu  31. 1. 2020 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Plzeň
thứ bảy 28. 3. 2020 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc tất cả các trung tâm kiểm tra HUỶ BỎ

 

thứ bảy 25. 4. 2020 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Plzeň HUỶ BỎ
thứ bảy 30. 5. 2020 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc tất cả các trung tâm kiểm tra
thứ tư 2. 9. 2020 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc tất cả các trung tâm kiểm tra kromě Brna
thứ bảy 10. 10. 2020 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc tất cả các trung tâm kiểm tra (NGÀY GIỜ KIỀM TRA THAY THẾ)
thứ bảy 31. 10. 2020 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc  tất cả các trung tâm kiểm tra
thứ bảy 05. 12. 2020 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Plzeň (NGÀY GIỜ KIỀM TRA THAY THẾ)

Lựa chọn thời điểm thi là một phần  của việc đăng ký thi. Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thiKhông có việc đăng ký này thì đương sự không được phép thi.

Người nộp đơn có thể đăng ký thi về cuộc sống, xã hội Czech:

Nếu thời điểm thi tại địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi không được đăng có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký tại trung tâm thi đó nữa. Số lượng có thể được mở ra nếu có ai đó hủy đăng ký.