Những thời hạn thi trong năm

Thi về cuộc sống, xã hội Czech có thể thi tại  những địa điểm thi về cuộc sống, xã hội Czech. Bài thi sẽ được tiến hành vào thứ sáu hoặc thứ bảy và bắt đầu vào 10:00 giờ. Vào ngày thi thì các bạn phải đến đăng ký ít nhất là 30 phút trước khi thi.

NgàyMôn thiĐịa điểm

thứ sáu 28. 1. 2022

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň

thứ bảy 19. 2. 2022

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Hradec Králové

thứ bảy 12. 3. 2022

Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Ostrava, Plzeň
thứ bảy 2. 4. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Plzeň
thứ bảy 21. 5. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň
thứ sáu 3. 6. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Mariánské Lázně, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Ostrava
thứ bảy 10. 9. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň
thứ sáu 15. 10. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň
thứ bảy 5. 11. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, České Budějovice, Olomouc, Plzeň
thứ bảy 26. 11. 2022 Kiến thức về Séc + Tiếng Séc Praha, Liberec, Poděbrady, Brno, Hradec Králové, Ostrava

Người nộp đơn có thể đăng ký thi về cuộc sống, xã hội Czech:Lựa chọn thời điểm thi là một phần  của việc đăng ký thi. Cần phải đăng ký chậm nhất là 14 ngày trước thời điểm thiKhông có việc đăng ký này thì đương sự không được phép thi.

Nếu thời điểm thi tại địa chỉ http://ujop.cuni.cz/obcanstvi không được đăng có nghĩa là đã đủ số lượng và không thể đăng ký tại trung tâm thi đó nữa. Số lượng có thể được mở ra nếu có ai đó hủy đăng ký.